Liên kết website

Thiệu Hóa tăng cường công tác kiểm tra công đoàn cơ sở

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ban chấp hành, kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra 9 công đoàn cơ sở, trong đó có 03 công đoàn doanh nghiệp, 02 công đoàn cơ quan và 04 công đoàn xã, thị trấn. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban thường vụ, các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện. Về phía công đoàn cơ sở có các đồng chí trong ban chấp hành, ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, mời dự có các đồng chí đại diện cấp ủy và đại diện lãnh đạo cơ quan, chính quyền, chủ doanh nghiệp của đơn vị.

Tại các công đoàn cơ sở, sau nghe báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đoàn đã kiểm tra hồ sơ công đoàn, hồ sơ thu chi tài chính năm 2013, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn cơ sở, ý kiến đại diện lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị.

Qua kiểm tra hầu hết các công đoàn cơ sở đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được nội quy, các quy chế hoạt động của ban chấp hành, của công đoàn, quy chế phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp, lãnh đạo đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ; đã duy trì được chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ; công đoàn cơ sở đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chuyên môn tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở đã nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị; đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua trong đơn vị, tham gia quản lý đơn vị; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách vì thế mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có quà cho đoàn viên, con đoàn viên các dịp lễ, tết âm lịch, ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng lương thứ 13 như tại doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh, phát động đoàn viên có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động vì vậy số giờ làm việc của công nhân ở đây chỉ từ 6 đến 7 tiếng/ ngày, thu nhập bình quân từ 3,8 đến 4 triệu đồng/ người/ tháng, công nhân yên tâm sản xuất gắn bó với doanh nghiệp nên mặc dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế doanh nghiệp vẫn giữ vững doanh thu và thu nhập của người lao động ngày càng được nâng cao.

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở như hồ sơ hoạt động, thu chi tài chính công đoàn ở công đoàn khối doanh nghiệp chưa được cập nhật và lưu trữ cẩn thận; việc sơ kết, đánh giá công tác phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn ở nhiều đơn vị chưa được thực hiện, nội dung hoạt động chưa phong phú...

Kết luận các buổi kiểm tra, đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà các công đoàn cơ sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban chấp hành công đoàn để tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần cùng với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2014./.

 

Lê Thị Ngọc – LĐLĐ Thiệu Hóa