Liên kết website

Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2010 và quý 1 năm 2011

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XVII về việc tiếp đoàn viên CNVC-LĐ, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của CNVC - LĐ, kết quả giải quyết như sau  :

1. Năm 2010:

UBKT Công đoàn các cấp trong tỉnh đã tiếp 127 lượt người và nhận được 82 đơn, cụ thể như sau:

UBKT - LĐLĐ tỉnh tiếp 107 lượt người và nhận 32 đơn, trong đó: Số đơn khiếu nại 21 đơn, đơn tố cáo 11 đơn.

-  UBKT - LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, CĐN và tương đương tiếp 14 lượt người và nhận 21 đơn, trong đó: Số đơn khiếu nại 17 đơn, đơn tố cáo 04 đơn.

-  Tại Công đoàn cơ sở tiếp 06 lượt người và nhận được 29 đơn, trong đó: Số đơn khiếu nại 26 đơn, số đơn tố cáo 03 đơn.

-  Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu: Về chế độ tiền lương, nâng bậc lương; 21 đơn; chế độ BHXH: 16 đơn; đề nghị bố trí việc làm: 6 đơn; chế độ tai nạn lao động: 02 đơn; công tác thi đua khen thưởng: 03 đơn; vi phạm nguyên tắc quản lý 12 đơn và các chế độ chính sách khác: 21 đơn.

- Kết quả giải quyết và tham gia phối hợp giải quyết ở các cấp như sau:

 Đối với LĐLĐ huyện, thị,  TP, CĐN  và CĐCS:

- Giải quyết thi tay nghề nâng lư­ơng là: 11 ng­ười.

- Giải quyết chế độ tai nạn cho 01 người

- Giải quyết chế độ BHXH kịp thời cho 08 ng­ười.

- Giải quyết điều chỉnh về thang bảng lương, chế độ ăn trưa và các quyền lợi khác cho hơn 8.000 CNLĐ của Công ty TNHH Giầy SanJade và CTy TNHH Sakurai.

Đối với UBKT LĐLĐ tỉnh:

+ Số người được giải quyết việc làm là 35 người thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Du lịch và quản lý bến xe khách Sầm Sơn.

+ Số người được giải quyết chế độ tại nạn LĐ: 01 người

+ Số người được giải quyết chế độ BHXH: 18 người thuộc Cty CP quản lý Đường Thuỷ nội địa & xây dựng giao thông Thanh Hoá; CTy CP quản lý & xây dựng đường bộ 1 Thanh Hoá và CTy TNHH một thành viên sách Thiết bị trường học Thanh Hoá.

+ Số người được giải quyết các quyền lợi khác là: 19 người.

 Đặc biệt, trong năm 2010, UBKT - LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với LĐLĐ huyện Đông Sơn và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời chế độ tai nạn lao động cho Bà Trịnh Thị Hoa là công nhân CTCP Đầu tư xây dựng Hoàng Long với số tiền là 51 triệu đồng. Phối hợp với Ban Chính Sách - pháp luật LĐLĐ tỉnh chỉ đạo CĐN Giao Thông vận tải giải quyết cho 35 người lao động tiếp tục được làm việc tại tuyến xe buýt số 4 Sầm Sơn. Đồng thời phối hợp giải quyết tiền trợ cấp mất việc làm và hỗ trợ tiền lương nghỉ chờ BHXH theo NĐ 110/CP cho 13 người LĐ của Cty CP quản lý và XD đường bộ 1 và Cty CP quản lý Đường Thuỷ nội địa & xây dựng giao thông Thanh Hoá được hưởng 6 tháng tiền lương/1 người với tổng số tiền là 54.350.000đ.

2. Quý 1 năm 2011.

Trong quý 1/2011, UBKT - LĐLĐ tỉnh tiếp 12 lượt người và nhận 11 đơn, trong đó: Số đơn khiếu nại 05 đơn.

- Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu:

Về chế độ tiền lương, phụ cấp lương: 05 đơn; chế độ BHXH và trợ cấp thất nghiệp: 02 đơn và các chế độ chính sách khác: 04 đơn.

- Kết quả giải quyết như sau:

+ Số người được giải quyết chế độ BHXH: 01 người .

+ Số người được giải quyết về chế độ quà tết Tân Mão gồm 200 CNLĐ (thuộc Công ty Hong phu – Huyên Hoằng Hóa).

 + Số người được giải quyết chế độ, quyền lợi khác: 14 người.

 + Trong Quý I/2011, UBKT LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tích cực với UBKT CĐN Giao thông vận tải Việt Nam để tham gia với cơ quan nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 263 người lao động thuộc Công ty xây dựng sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu 125 (nay thuộc CTCP đầu tư và xây dựng 125 thuộc Bộ Giao thông vận tải) do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP.

Năm 2010  và quý 1/2011, UBKT LĐLĐ tỉnh đã tham mưu giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giải quyết và tham gia phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC, không có đơn thư tồn động.

                            

                                                                                        Trần Văn Chính