Liên kết website

UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại LĐLĐ huyện Nông Cống.

Ngày 23/5/2016, UBKT Liên đoàn Lao động Thanh Hoá đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn tại LĐLĐ huyện Nông Cống. Đ/c Nguyễn Văn Thu - UV BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã thực hiện tốt việc chấp hành và chỉ đạo các CĐCS trong hệ thống chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thể hiện trên các mặt: ban hành đầy đủ các quy chế hoạt động BTV, BCH, UBKT; chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS trực thuộc thực hiện tốt việc mở tài khoản công đoàn; thu, trích nạp các loại quỹ và cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định; làm tốt công tác xây dựng CĐCS vững mạnh; duy trì các chế độ sinh hoạt BCH, BTV định kỳ đều đặn; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và cấp uỷ đồng cấp.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, Thường trực LĐLĐ huyện và Công đoàn Giáo dục đã thực hiện tốt việc chỉ đạo các CĐCS trực thuộc thực hiện các chế độ tài chính công đoàn theo qui định của Tổng LĐLĐVN, hướng dẫn, thực hiện việc duyệt dự toán, quyết toán đầy đủ cho các CĐCS trong hệ thống; số liệu quản lý, theo dõi sát với thực tế tại các CĐCS. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS trong hệ thống triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động công đoàn, thực hiện tốt 03 chức năng của tổ chức công đoàn và 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá đã Quyết nghị.

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số mặt còn hạn chế của LĐLĐ huyện, Công đoàn Giáo dục huyện trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn VN và công tác tài chính công đoàn. Thường trực LĐLĐ huyện và BTV Công đoàn Giáo dục đã nghiêm túc tiếp thu để khắc phục trong thời gian tới.

Văn Ngự - LĐLĐ huyện