Liên kết website

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 .Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ trọng tâm luôn chủ động tham mưu cho BCH, BTV xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ giữa các ban chuyên đề cùng với đó là sự nổ lực quyết tâm và linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ của của cán bộ công chức văn phòng UBKT, năm 2016 Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra,đã tổ chức kiểm tra về chấp hành Điều lệ công đoàn, thu chi tài chính, tài sản công đoàn được 32 cuộc; Tiếp 118 lượt đoàn viên, CNVCLĐ, nhận 27 đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó có 02 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, nội dung chủ yếu phản ánh về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động, việc công khai tài chính công đoàn… Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước có sự tham gia của tổ chức công đoàn là 25 đơn chủ yếu  là đơn của người lao động thuộc các Doanh nghiệp FDI, Công ty cổ phần, phản ánh về thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hợp đồng lao động và một số quyền lợi khác. . .UBKT – LĐLĐ tỉnh đã chủ động giải quyết và chỉ đạo các cấp công đoàn  tham gia với chủ sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn giải quyết và trả lời cho người lao động. Kết quả đã tham gia phối hợp giải quyết chế độ BHXH cho 11 người, chế độ trợ cấp thôi việc 05 người; tư vấn, trả lời và hướng dẫn về chế độ chính sách cho 27 người, không để đơn thư tồn đọng kéo dài ; Giúp công đòan cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho 265 cán bộ là chủ tịch, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS.

Qua quá trình thực hiện công tác kiểm tra nhìn chung đa số các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành chương trình công tác, chức năng vị thế vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định và thể hiện rõ nét trong việc  góp phần thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KT- XH, củng cố AN-QP của đơn vị, địa phương. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra vẫn còn  một số tồn tại đó là: Một số cấp công đoàn triển khai các văn bản hoạt động của cấp trên chưa kịp thời; chế độ thông tin báo cáo giữa các cấp công đoàn còn chậm, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ tại các doanh nghiệp còn chưa hiệu quả; một số CĐ cấp trên cơ sở cấp chưa đủ kinh phí cho CĐCS,  hồ sơ sổ sách tài chính còn thiếu sót các thủ tục … Từ thực trạng trên đoàn kiểm tra đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn tại, yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở chủ động, linh hoạt và bám sát tình hình thực tế của Công đoàn cơ sở để tổ chức triển khai các hoạt động phù hơp và hiệu quả, tích cực phối hợp liên ngành với các sở, ban ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách để kịp thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho NLĐ, đặc biệt đoàn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc trong việc cấp đúng, đủ, kịp thời kinh phí cho CĐCS hoạt động theo đúng tỷ lệ quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn, công tác lưu trữ hồ sơ, văn bản.

Kiểm tra, giám sát là hoạt động quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vì vậy việc thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của BCH, BTV công đoàn các cấp về vị trí vai trò của công tác kiểm tra trong công tác quản lý điều hành. Để việc triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn đạt kết quả chất lượng thì việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là việc làm cần thiết, trong đó tập trung trọng tâm vào một số các giải pháp sau: Một là, thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên kịp thời phát hiện ra những sai sót, hạn chế trong tổ chức triển khai hoạt động, tìm ra các biện pháp khắc phục chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; Hai là, tích cực bồi dưỡng quy hoạch cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ chuyên môn phù hơp, có trách nhiệm tâm huyết với nhiệm vụ của tổ chức; Ba là, xây dựng các chương trình công tác ngay từ đầu năm và tích cực tổ chức triển khai đối với CĐ đồng cấp, cấp dưới; Bốn là, Xây dựng kế hoạch chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ. Việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sẽ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị.

Lê Thị Loan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra – LĐLĐ tỉnh