Liên kết website

LĐLĐ huyện Như Xuân tổ chức kiểm tra hoạt động tại CĐCS trong DN ngoài Nhà nước

      Thực hiện chương trình công tác năm 2011 và kế hoạch số 399/KH – LĐLĐ ngày 23 táng 2 năm 2011 V/v tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra các Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2011, ngày 01 tháng 4 năm 2011 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Như Xuân  đã ra thông báo số: 424/TB - LĐLĐ thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 đ/c trong ban thường vụ và UBKT LĐLĐ huyện .


      Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/7/2011 đoàn đã tiến hành kiểm tra 3 đơn vị gồm: Công đoàn HTX tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Khánh Dũng, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân Bình Minh và Công đoàn Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhật Dương.

      Với những nội dung kiểm tra như: việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, về việc làm, đời sống của cán bộ, đoàn viên, về công tác BHLĐ, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ…

      Kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù các Công đoàn đều mới thành lập từ năm 2008 đến nay, nhưng đã ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả, kể từ khi có tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên và những người lao động đã phấn khởi, yên tâm công tác và được tham gia các hoạt động xã hội, được giao lưu, tọa đàm, đối thoại và được tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, và những người lao động.

      Kiểm tra cũng cho thấy các Công đoàn cơ bản đã xây dựng được các loại Quy chế hoạt động của BCH, quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, tổ chức được các buổi sinh hoạt triển khai kịp thời các kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị và của Công đoàn cấp trên, tổ chức thăm hỏi, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của Doanh nghiệp,đơn vị đề ra.

      Làm việc cùng đoàn kiểm tra các đồng chí chủ các Doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn sau khi được thành lập, đã có nhiều đóng góp đáng kể trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, tích cực làm thêm giờ và có tinh thần tự quản trong thời gian lao động, nâng cao chất lượng lao động, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… thu nhập và đời sống của cán bộ đoàn viên ngày càng được cải thiện. Năm 2008 lương bình quân khối doanh nghiệp là 1.450.000đ/người/tháng, đến nay tăng lên 2.560.000đ/người/tháng. Riêng Công ty Nhật Dương đạt trên 3 triệu đồng/người/tháng.

      Công đoàn đã chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp trang bị các vật tư, BHLĐ, phục vụ lao động sản xuất như: mũ, găng tay, quần áo, dày, kính bảo hộ… Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Đồng thời đề xuất các hình thức thi đua khen thưởng đối với đoàn viên và những người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

       Tại buổi kết luận. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự cố gắng của các Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, sự tích cực tham gia của từng cán bộ đoàn viên và những người lao động đã có nhiều đóng góp trong Phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn kể từ khi thành lập đến nay. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng mong muốn và đề nghị các đồng chí chủ doanh nghiệp quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện hơn nữa để tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, để mỗi cán bộ, đoàn viên phấn khởi tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, coi Công đoàn là chỗ dựa, là tổ ấm, là sân chơi bổ ích cho những người lao động.

      Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được đó, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra cho các Công đoàn những hạn chế, yếu kém trong tổ chức và hoạt động để khắc phục trong thời gian tới đó là: Có Công đoàn cơ sở chưa thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chưa tiếp cận được chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn, hoạt động còn chung chung, chưa quan tâm đến đời sống, việc làm và nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, do đó chưa tạo được vị thế của tổ chức Công đoàn.…Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đề nghị các CĐ trong các DN ngoài nhà nước cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các nhiệm vụ của đơn vị và của công đoàn cấp trên, từ đó xây dựng thành chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động của mình. Tổ chức phát động các phong trào thi đua phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Công đoàn cấp trên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và Doanh nghiệp trong sạch vững mạnh./.


Lê Thanh Hải - Chủ tịch LĐLĐ huyện Như Xuân