Liên kết website

Kết quả giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ trong nửa nhiệm kỳ (2008-2013 )

      Trong nửa nhiệm kỳ qua ( 2008-2013), UBKT - LĐLĐ tỉnh đã chủ động giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng nội quy và duy trì tốt việc tiếp đoàn viên CNVC - LĐ, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT CĐ các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền của công đoàn; thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn và hướng dẫn đoàn viên CNVC- LĐ khiếu nại tố cáo ( KNTC) đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết; tích cực giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ tham gia với cơ quan chức năng của Nhà nứơc, người sử dụng lao động và các tổ chức khác với nhiều hình thức như đối thoại, toạ đàm, hoà giải và kiến nghị giải quyết theo đúng pháp luật. Trong thời gian qua UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 501 lượt người và nhận được 527 đơn, trong đó: Các CĐN, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và tương đương tiếp 59 lượt người và nhận 175 đơn trong đó có 142 đơn khiếu nại; Công đoàn cơ sở tiếp 79 lượt người và nhận được 133 đơn trong đó có 121 đơn khiếu nại; UBKT - LĐLĐ tỉnh tiếp 363 lượt người và nhận 219 đơn trong đó có 123 đơn khiếu nại. Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo chủ yếu: Về chế độ tiền lương, nâng bậc lương, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bố trí việc làm, chế độ tai nạn lao động, chế độ chính sách nghỉ việc trước và sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và các chế độ chính sách khác.

Kết quả UBKT -LĐLĐ tỉnh tham gia giải quyết cho 110 lao động được bố trí việc làm, 02 người được hưởng chế độ tai nạn LĐ, 388 người hưởng chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác155 người, các CĐN, LĐLĐ huyện, thị, TP, và CĐCS dã phối hợp giải quyết cho 27 người được thi tay nghề nâng bậc thợ, 01 người được hưởng chế độ tai nạn lao động, 47 người được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

      Đặc biệt trong thời gian qua, UBKT - LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị liên ngành, thống nhất có văn bản đề nghị UBND tỉnh và BHXH tỉnh giải quyết nợ tồn đọng BHXH thuộc quyền lợi của người lao tại 2 đơn vị theo hướng sau:

      Đồng ý cho Nông trường Yên Mỹ được khoanh nợ BHXH từ năm 1995 đến năm 2008 số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (không tính lãi tiếp theo)  đến nay số nợ tồn đọng trên đơn vị và người lao động đã nộp đủ, nên 217 người lao động được giải quyết chế độ BHXH và xác định thời gian tham gia công tác tại Nông trường của một số người LĐ do thất lạc hồ sơ gốc để có cơ sở làm sổ BHXH theo quy định.

Về Cty Giầy Hoàng Long sau khi có quyết định tuyên bố phá sản, số tiền nợ tồn đọng BHXH hơn 745 triệu đồng, nên người lao động không đựơc chốt sổ BHXH để hưởng chế độ. Sau khí có văn bản đề nghị của Hội nghị liên ngành, các cơ quan năng kịp thời vào cuộc và có sự hỗ trợ của Bộ Công Thương số tiền nợ đọng trên đã đựơc nộp đủ cho BHXH, đã giải quyết kịp thời cho 325 người lao động được làm thủ tục hưởng chế độ BHXH.

      Bên cạnh đó UBKT - LĐLĐ tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng tham gia giải quyết chế độ tử tuất cho gia đình bà Trịnh Thị Mai là Công nhân Cty Tiên Sơn Thanh Hoá, bị chết do tai nạn giao thông được coi là tai nạn LĐ. Sau khi giải quyết có kết quả, gia đình Bà Mai được thanh toán truy lĩnh chế độ tử tuất hơn 20 triệu đồng và chế độ trợ cấp nuôi con nhỏ hàng tháng theo quy định. tham gia giải quyết chế độ tai nạn LĐ cho bà Trịnh Thị Hoa là công nhân CTCP Đầu tư XD Hoàng Long với số tiền là 51 triệu đồng.

      Ngoài ra UBKT - LĐLĐ tỉnh cùng với Ban Chính sách Pháp luật chỉ đạo CĐN Giao Thông vận tải tham gia với chủ sử dụng LĐ giải quyết kịp thời cho 35 người LĐ được tiếp tục làm việc tại tuyến xe buýt số 4 Sầm Sơn, giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm, tiền lương nghỉ chờ BHXH theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP cho 13 LĐ của CTCP quản lý XD đường bộ 1 và CTCP quản lý Đường Thuỷ nội địa với tổng số tiền là 54.350.000đ.

      Tuy nhiên, qua xác minh giải quyết đơn thư vẫn còn một số DN, CTCP giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ chưa kịp thời, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN còn kéo dài, nên NLĐ khi chuyển công tác hoặc làm thủ tục nghỉ chế độ BHXH còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến người lao động vẫn còn gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo dài.

      Để tiếp tục nâng cao hơn nữa trong việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nai tố cáo, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền chế độ chính sách pháp luật đến cơ sở đoàn viên và duy trì chế độ tiếp đoàn viên CNVCLĐ,    thực hiện việc phân loại đơn, chuyển đơn và hướng dẫn đoàn viên CNVC- LĐ khiếu nại tố cáo đúng địa chỉ, đúng nơi có thẩm quyền giải quyết, qua đó thể hiện rõ nét vai trò công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVC-LĐ. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, ổn định dư luận xã hội trong tình hình mới hiện nay.

Nguyễn Thị Nga  Uỷ viên UBKT – LĐLĐ Thanh Hoá