Liên kết website

Liên đoàn lao động Quảng Xương thực hiện công tác kiểm tra CĐCS năm 2013.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2012-2017 và chương trình công tác của BCH LĐLD huyện Quảng xương năm 2013. Trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 5 năm 2013, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ phối hợp với Công đoàn giáo dục huyện Quảng Xương tổ chức kiểm tra tại 8 CĐCS trường học khối giáo dục. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện, CĐCS được kiểm tra có các đồng chí Bí thư chi bộ,hiệu trưởng, các đồng chí trong ban giám hiệu và ban chấp hành CĐCS nhà trường.

Qua công tác kiểm tra cho thấy các CĐCS khối trường học luôn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt nam, tổ chức sinh hoạt đầy đủ theo định kỳ của BCH, của công đoàn cơ sở và ở tổ công đoàn có sổ ghi chép biên bản đầy đủ,rõ ràng.

Công tác chăm lo bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBGV luôn dược quan tâm như thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách BHXH,BHYT,BHTN, chế độ ốm đau thai sản,luôn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất và trình độ nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên.Tuyên truyền sâu rộng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10, tổ chức toạ đàm, tổ chức cho chị em thi nấu ăn, thi đấu cầu lông, giao lưu VHVN,TDTT .Hàng năm BCH CĐ phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức cho CBGV đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh bạn và hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng. Thường xuyên làm tốt công tác động viên thăm hỏi khi CBGV,hoặc người thân có chuyện buồn vui.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong công tác giảng dạy," Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà"nuôi con khoẻ dạy con ngoan,xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thực hiện tốt mọi chủ trương,nghị quyết của đảng của Công đoàn cấp trên và chính sách pháp luật của nhà nước, luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

Sau mỗi kỳ Đại hội các CĐCS đã xây dựng được các loại qui chế (Đặc biệt là qui chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn) xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn cho từng năm học.

Thực hiện tốt công tác thu chi sử dụng tài chính công đoàn, thu đúng thu đủ, chi đúng mục đích.Có sổ theo dõi ghi chép theo khoản mục đúng như hướng dẫn và qui định của công đoàn cấp trên.

Đoàn kiểm tra cũng được nghe ý kiến của cấp uỷ đảng, chuyên môn về công tác chỉ đạo và công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn. những thuận lợi,khó khăn, trong công tác hoạt động công đoàn cơ sở,và có những kiến nghị đề xuất với đoàn kiểm tra báo cáo với công đoàn cấp trên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận những nội dung kiểm tra tại các CĐCS. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự cố gắng của BCHCĐ và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, mặc dù sau mỗi kỳ đại hội có thay đổi về tổ chức, về nhân sự nhưng các đồng chí trong BCH luôn có tâm huyết và nhiệt tình trong công tác hoạt động công đoàn.

Công đoàn cơ sở cần tổ chức tốt các phong trào thi đua phù hợp tại đơn vị mình, thường xuyên quan tâm đến đời sống,vật chất tinh thần, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV (Đặc biệt là những CBGV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) xây dựng và bổ sung các qui chế phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị. Công tác lưu trữ hồ sơ văn phòng chưa khoa học, chưa hợp lý, một số qui chế còn thiếu nội dung theo qui định.

Bá Trường- LĐLĐ quảng xương