Liên kết website

Diễn đàn về Bình đằng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Nhân dịp thực hiện Tháng hành động “Vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”. Được sự đồng ý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 11/12/2016 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Diễn đàn về Bình đằng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cho hơn 300 Công nhân Lao động tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam thuôc Khu Kinh tế Nghi Sơn. Về dự và chỉ đạo tại Diễn đàn có Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí ban Nữ công Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Đồng chí Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Thường trực, Trưởng phó các ban LĐLĐ tỉnh; Về dự tại Diễn đàn còn có các dồng chí đại diện cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, đại diện Doanh nghiệp và đặc biệt có hơn 300 Công nhân Lao động thuộc công ty TNHH giầy Annora Việt Nam.


Tại Diễn đàn với các nội dung thể hiện nhằm truyền thông, giáo dục pháp luật, Chính sách về Bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tuyên truyền về các chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016. Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống, lao động của nữ công nhân tại khu công nghiệp đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, đời sống hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới qua chia sẻ của người lao động dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm tâm sự và các câu hỏi giao lưu trực tiếp với Công nhân lao động.

Thông qua tổ chức Diễn đàn truyền thông Nhằm thu hút sự tham gia của công nhân, cán bộ công đoàn và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Lê Thị Hằng Chuyên viên Ban Nữ công