Liên kết website

Hoạt động tài chính

Từ  ngày 23, 24 tháng 5 năm 2017, tại Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Thanh Hóa, số 57, Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý Tài chính công đoàn cho 64 đồngg chí đội ngũ kế toán công đoàn cấp trên cơ sở và kế toán các đơn vị sự nghiệp.

Sáng ngày 04/3/2017, tại Khu 02 Thị trấn huyện Hậu Lộc, Chủ đầu tư - Ban QLDA Trụ sở LĐLĐ huyện Hậu Lộc, nhà Thầu xây dựng Công ty Đức Xuân tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trụ sở LĐLĐ huyện Hậu Lộc.

Ngày 15/11/2016, tại LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2017 cho các cấp công đoàn trong tỉnh.

Ban tài chính Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng nguyên tắc hỗ trợ nguồn vốn cho sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản. đảm bảo hiệu quả kinh tế, phục vụ lợi ích của người lao động, đoàn viên; nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động sau khi dự án XDCB hoàn thành.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 năm 2016, tại Trung tâm dạy nghề Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính

Ngày 12/11/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tài chính công đoàn 9 tháng và định hướng nhiệm vụ công tác tài chính quý 4 năm 2015; hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính công đoàn năm 2016 và triển khai thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn cho công đoàn  cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Qua 9 tháng triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế huyện Nga Sơn về việc thu kinh phí Công đoàn, LĐLĐ huyện đã thu và nộp LĐLĐ tỉnh đạt 100% chỉ tiêu giao đầu năm. Cấp kinh phí hoạt động cho CĐCS đảm bảo đúng tỷ lệ. Công tác thu đảm bảo đã duy trì tốt và nâng cao chất lượng các hoạt động của hệ thống Công đoàn trên địa bàn huyện.

Ngày 25 tháng 8 năm 2015; tại Hội trường Chi cục Thuế huyện Quảng xương; Chi cục thuế,LĐLĐ huyện phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính Công đoàn

Sáng ngày 19/6/2015, tại Hội trường cơ quan Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa, Liên đoàn Lao động huyện; Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa tổ chức buổi Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự chứng kiến có Thường trực LĐLĐ huyện; Ban lãnh đạo Chi cục Thuế cùng toàn thể CBCNVC của 2 đơn vị.

Trong những năm gần đây thực hiện NQ 09 của tỉnh ủy việc thu hút đầu  huyện Yên Định đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, số doanh nghiệp không ngừng tăng lên, thu hút số lượng lớn người lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời thay đổi bộ mặt nông thôn Yên Định.

Sáng ngày 04/6/2015 vừa qua. Được sự đồng ý của Thường trực LĐLĐ tỉnh và Thường trực Huyện uỷ. Liên đoàn Lao động phối hợp với Chi cục Thuế huyện tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Thực hiện chương trình công tác năm 2015. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2015, tại Hội trường LĐLĐ huyện Lang Chánh, Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh phối hợp  với Chi cục Thuế huyện Lang Chánh Tổ chức Hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế.

Ngày 19/5/2015 Liên đoàn lao động huyện Cẩm Thuỷ đã phối hợp với Chi cục Thuế huyện Cẩm Thuỷ, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thuỷ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thu nộp kinh phí Công đoàn. Tham dự Hội nghị có Đồng chí: Trịnh Thị Khanh – UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện; Đồng chí: Đỗ Xuân Bảy – Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện; Đồng chí: Trần Trọng Tuất – Giám đốc BHXH huyện cùng các đồng chí lãnh đạo ba đơn vị.

Sáng ngày 2/04/2015 Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban hai cơ quan.

LĐLĐ huyện Quảng xương hiện quản lý 176 Công đoàn cơ sở trong đó có 112 CĐCS khối trường học, 10 CĐCS khối cơ quan,36 CĐCS khối xã thị trấn, còn lại là CĐCS khối SXKD

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của BCH LĐLĐ huyện Quảng xương .

Căn cứ vào kế hoạch được giao thu 2% KP công đoàn năm 2014 của Ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh.


Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề ra những biện pháp có hiệu quả trong việc thu 2% kinh phí công đoàn 10 tháng đầu năm và đề ra  những biện pháp có hiệu quả thu 2 tháng cuối năm còn lại: Hội nghị cũng thống nhất một số công việc cần làm trong 2 tháng

Hội nghị gồm có các đ/c trong thường trực, kế toán LĐLĐ huyện, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, lãnh đạo kho bạc Nhà nước huyện, và một số đồng chí kế toán theo dõi  thu 2% KPCĐ của kho bạc cùng dự hội nghị.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện tốt đạt hiệu quả cao, liên đoàn lao động huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với kho bạc để thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao năm 2013.

Kết quả thu 2% kinh phí công đoàn 9 tháng đầu năm 2012 đạt 59,84%

     Trong những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng khai thác nguồn thu, chi tiêu đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác quản lý tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn còn có nhiều thiếu sót, nhược điểm. Để tăng cường công tác quản lý taì chính và hoạt động kinh tế công đoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X công đoàn Việt Nam và Nghị Quyết đại Hội XVII công đoàn Thanh Hoá trước hết chúng ta cần có nhận thức, nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn, trên cơ sở đó nhằm thực hiện các giải pháp, các nội dung công việc cụ thể.

          1 – Nghiên cứu và áp dụng các biện pháp làm tốt công tác thu kinh phí công đoàn ở khối HCSN, khối SXKD và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của tổ chức công đoàn trong tỉnh và làm nghĩa vụ với TLĐ;

          2- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng và thực hiện dự toán NSCĐ. Xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán trình ban Thường vụ, Thường trực, gửi Tổng liên đoàn xét duyệt;