Liên kết website

Tin hoạt động

Để đạt được kế hoạch giao thu 2% của liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa cho LĐLĐ huyện Yên Định. Ngày 30/5/2013 sau khi nhận được kế hoạch thu 2% kinh phí công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh, Thường trực liên đoàn lao động huyện Yên Định đã làm việc với Giám đốc kho bạc Yên Định chuẩn bị ký kết chương trình phối hợp liên nghành về thu 2% kinh phí công đoàn từ cơ sở.

Căn cứ vào chỉ tiêu giao cho đơn vị Yên Định, BTV LĐLĐ huyện có kế hoạch tạm giao cho từng đơn vị thực hiện chỉ tiêu của đơn vị theo hệ số thực tế của đơn vị, LĐLĐ sẽ theo dõi hàng tháng để nhắc nhở các đơn vị, nếu đơn vị nào chậm nộp hoặc nộp thiếu Thường trực liên đoàn lao động huyện sẽ phối hợp với kho bạc có biện pháp thu triệt để.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện tốt đạt hiệu quả cao, liên đoàn lao động huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với kho bạc để thực hiện phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao năm 2013.

 

Trịnh Thị Thúy – LĐLĐ Yên Định