Liên kết website

LĐLĐ Quảng xương tổ chức hội nghị ba bên tăng cường công tác phối hợp thu 2% kinh phí công đoàn năm 2013

Hội nghị ba bên giữa LĐLĐ, Phòng Kế hoạch tài chính, Kho bạc huyện Quảng Xương vừa được LĐLĐ huyện tổ chức ngày 3/6/2013 tại Văn phòng LĐLĐ huyện nhằm  tăng cường công tác phối hợp, bàn những biện pháp có hiệu quả về việc thu 2% kinh phí Công đoàn năm 2013.

Hội nghị gồm có các đ/c trong thường trực, kế toán LĐLĐ huyện, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, lãnh đạo kho bạc Nhà nước huyện, và một số đồng chí kế toán theo dõi  thu 2% KPCĐ của kho bạc cùng dự hội nghị.

Hội nghị được nghe đ/c Đỗ Đình Cường- Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo tóm tắt về công tác phối hợp giữa ba bên, LĐLĐ,phòng Kế hoạch Tài chính và kho bạc huyện, nêu lên những kết quả đạt được trong việc  thu 2% KPCĐ trong  những năm qua. Đặc biệt là năm 2010-2011 đạt 100% kế hoạch trên giao, năm 2012 đạt và vượt 20% kế hoạch.Tuy nhiên đồng chí cũng nêu một số mặt còn tồn tại yếu kém như; Công tác thu 2% KPCĐ 6 tháng đầu năm 2013 mới đạt 35% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao, công tác phối hợp giữa ba bên cũng không được thường xuyên liên tục, các chế độ tiền lương,tiền phụ cấp,thâm niên thường xuyên thay đổi không bổ sung kịp thời, ảnh hưởng đến việc triển khai thu 2% KPCĐ; kế toán theo dõi thu thiếu thông tin, hoặc sai lệch thông tin, việc theo dõi cập nhật sổ sách không đầy đủ, dẫn đến việc thu 2% KPCĐ đạt kết quả không cao.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề ra những biện pháp có hiệu quả trong việc thu 2% kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng thống nhất một số việc cần làm  trong thời gian tới như:  tăng cường công tác phối hợp, hàng tháng phải có chế độ thông tin ba bên về tiến độ thu, hàng quí phải có báo cáo về số liệu đối chiếu giữa thu và kế hoạch, để có những biện pháp chỉ đạo thu đạt  hiệu quả cao hơn, hàng năm LĐLĐ huyện phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp thu 2% KPCĐ .

 

Bá Trường