Liên kết website

LĐLĐ Quảng xương tổ chức hội nghị liên ngành về thu kinh phí công đoàn năm 2014

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của BCH LĐLĐ huyện Quảng xương .

Căn cứ vào kế hoạch được giao thu 2% KP công đoàn năm 2014 của Ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh. Hội nghị liên ngành giữa LĐLĐ, CĐGD, Phòng Kế hoạch tài chính,Kho bạc huyện Quảng Xương vừa được LĐLĐ huyện tổ chức ngày 27/ /8 /2014 tại Văn phòng LĐLĐ huyện nhằm tăng cường công tác phối hợp, bàn những biện pháp có hiệu quả về việc thu 2% kinh phí Công đoàn năm 2014.

Hội nghị gồm có các đ/c trong thường trực,Chủ tịch Công đoàn giáo dục, kế toán LĐLĐ huyện và Công đoàn giáo dục, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính, lãnh đạo kho bạc Nhà nước huyện, và  kế toán theo dõi thu 2% KPCĐ của kho bạc cùng dự hội nghị.

Hội nghị nghe đ/c Đỗ Đình Cường- Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo tóm tắt về công tác phối hợp liên ngành, LĐLĐ,phòng Kế hoạch Tài chính và kho bạc huyện, nêu lên những kết quả đạt được trong việc  thu 2% KPCĐ trong  những năm qua. Đặc biệt là năm 2013 đạt và vượt trên 110% kế hoạch tỉnh giao,Tuy nhiên đồng chí cũng nêu một số mặt còn tồn tại yếu kém như; Công tác thu 2% KPCĐ 6 tháng đầu năm 2014 mới đạt 60% kế hoạch LĐLĐ Tỉnh giao, công tác phối hợp giữa liên ngành cũng không được thường xuyên liên tục, các chế độ tiền lương,tiền phụ cấp,thâm niên của giáo viên thường xuyên thay đổi không bổ sung kịp thời, ảnh hưởng đến việc triển khai thu 2% KPCĐ còn chậm; kế toán theo dõi thu thiếu thông tin, việc theo dõi cập nhật sổ sách không đầy đủ,kịp thời, dẫn đến việc triển khai kế hoạch thu 2% KPCĐ gặp không ít khó khăn.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia thảo luận, đề ra những biện pháp có hiệu quả trong việc thu 2% kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo hội nghị cũng thống nhất một số việc cần làm  trong thời gian tới .

Bá Trường.