Liên kết website

LĐLĐ Quảng xương với công tác tuyên truyền pháp luật cho người lao động.

LĐLĐ huyện Quảng xương hiện quản lý 176 Công đoàn cơ sở trong đó có 112 CĐCS khối trường học, 10 CĐCS khối cơ quan,36 CĐCS khối xã thị trấn, còn lại là CĐCS khối SXKD; có gần 10 ngàn công nhân, viên chức-lao động (CNVC-LĐ), được phân bố đa dạng giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế. Số lượng công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng nhanh, trình độ học vấn, tay nghề của công nhân lao động cũng như việc chấp hành tốt pháp luật của người lao động được nâng lên đáng kể trong thời gian qua.

Nhằm góp phần giúp người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt pháp luật lao động, trong những năm qua,  các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động nhằm nâng cao kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn cho gần 600 lượt cán bộ chủ chốt làm công tác công đoàn cơ sở trong huyện; tổ chức tuyên truyền trực tiếp 13 cuộc cho trên 5 ngàn lượt CNLĐ; phát 3,5 ngàn tờ rơi, tờ gấp, 300 cuốn tài liệu, 20 băng - đĩa hình đến tay người lao động; treo 50 áp phích, dựng 2 cụm pa nô tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn và tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Đồng thời duy trì hoạt động của 02 tổ tư vấn pháp luật ở  ngành giáo dục và công đoàn cơ sở, thu hút được đông đảo công nhân viên chức - lao động đến nghe nội dung Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các chính sách dành cho người lao động…  phối hợp với một số đơn vị chuyên môn tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của thuốc lá … nhằm giúp người lao động nâng cao nhận thức về hiểu biết để phòng tránh các tệ nạn xã hội.

                                                                                                                                        Bá Trường.