Liên kết website

Hội Nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc.

Sáng ngày 2/04/2015 Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các Phòng, ban hai cơ quan.

Quy chế phối hợp công tác giữa Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật về Thuế, pháp luật về Công đoàn, hỗ trợ cung cấp thông tin thực hiện thu kinh phí công đoàn.

Quy chế phối hợp quy định rõ các nguyên tắc, phạm vi, nội dung phối hợp công tác, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn giữa hai bên trong từng nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, bao gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật Thuế, pháp luật Công đoàn. Cơ quan Công đoàn, Cơ quan Thuế có trách nhiệm cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật công đoàn, Pháp luật thuế phù hợp với đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ cung cấp thông tin để cơ quan công đoàn các cấp thực hiện thu kinh phí công đoàn; phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí Công đoàn...

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo LĐLĐ và Chi cục Thuế huyện đề nghị các Phòng, ban chức năng, cán bộ, công chức hai cơ quan trong quá trình hoạt động phối hợp công tác phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định đối với từng ngành.

Nguyễn Đức Tuyên-LĐLĐ huyện Hậu Lộc