Liên kết website

LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ ký kết chương trình phối hợp với chi cục thuế và BHXH huyện Cẩm Thủy

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế Tỉnh Thanh Hoá và Liên đoàn lao động Tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện thu nộp kinh phí Công đoàn.

Ngày 19/5/2015 Liên đoàn lao động huyện Cẩm Thuỷ đã phối hợp với Chi cục Thuế huyện Cẩm Thuỷ, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Thuỷ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thu nộp kinh phí Công đoàn. Tham dự Hội nghị có Đồng chí: Trịnh Thị Khanh – UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện; Đồng chí: Đỗ Xuân Bảy – Chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện; Đồng chí: Trần Trọng Tuất – Giám đốc BHXH huyện cùng các đồng chí lãnh đạo ba đơn vị.

 Tại Hội nghị các bên đã thống nhất với các nội dung trong chương trình phối hợp như: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các bên để đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động, kiểm tra, đôn đốc các Doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn và nộp thuế. Cụ thể, LĐLĐ huyện sẽ triển khai đến các Doanh nghiệp về Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 2937/UBND-KTTC của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn; tuyên truyền vận động Doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về Thuế. Chi cục Thuế huyện sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nộp thuế và nộp kinh phí CĐ của các DN trên địa bàn huyện, chỉ đạo cán bộ thuế thực hiện tốt chương trình phối hợp với LĐLĐ huyện.

Căn cứ số thực thu kinh phí CĐ đã thu được qua chương trình phối hợp, LĐLĐ huyện sẽ làm thủ tục trích thưởng 7% trên tổng số KPCĐ thu được của các DN để thưởng cho Chi cục Thuế huyện theo quy định tại Điều 3 - Quy định về khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính CĐ (Quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam) và Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế tỉnh Thanh Hoá và LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.

Việc ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ huyện và Chi cục Thuế huyện  Cẩm Thuỷ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho công tác thu kinh phí công đoàn ở các DN trên địa bàn.

Nguyễn Hoàng Hanh – PCT LĐLĐ huyện Cẩm Thuỷ