Liên kết website

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ Huyện và Chi cục Thuế - huyện Hoằng Hóa

Sáng ngày 19/6/2015, tại Hội trường cơ quan Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa, Liên đoàn Lao động huyện; Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa tổ chức buổi Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Tham dự chứng kiến có Thường trực LĐLĐ huyện; Ban lãnh đạo Chi cục Thuế cùng toàn thể CBCNVC của 2 đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoằng Hóa thông qua bản quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thuế cũng như pháp luật Công đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức của lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc chấp hành pháp luật. Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ huyện và Chi cục Thuế huyện lần này quy định rõ nguyên tắc, phạm vi, nội dung phối hợp công tác, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn giữa hai bên trong từng nội dung và cách thức tổ chức thực hiện đó là: hai đơn vị sẽ thực hiện phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thuế và Luật Lao động, Luật Công đoàn; phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và phối hợp thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191.

 

(Chú thích ảnh: Đ/c Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện và Đ/c Phạm Trung Thành, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa ký kết Bản quy chế phối hợp)

Tại Lễ ký kết, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền trong cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về Thuế cũng như quy định của Luật Công đoàn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thu kinh phí công đoàn theo luật định.

 Tại Lễ ký kết, Đ/c Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch LĐLĐ huyện và Đ/c Phạm Trung Thành, Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Hoằng Hóa ký kết Bản quy chế phối hợp đồng thời cũng đề nghị hai cơ quan trong quá trình phối hợp hoạt động phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định đối với từng đơn vị, ngành; mong muốn hai đơn vị sẽ thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thông qua việc xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động từng tháng, từng quý, từng năm và hàng năm có sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp hoạt động đúc rút kinh nghiệm, đưa hoạt động phối hợp đạt những kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2 đơn vị đề ra.

 

Lê Sỹ Kiên - PCT LĐLĐ huyện Hoằng Hóa