Liên kết website

Tập huấn về công tác quản lý tài chính công đoàn năm 2017

Từ  ngày 23, 24 tháng 5 năm 2017, tại Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Thanh Hóa, số 57, Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý Tài chính công đoàn cho 64 đồngg chí đội ngũ kế toán công đoàn cấp trên cơ sở và kế toán các đơn vị sự nghiệp.

Nội dung lớp tập huấn triển khai 4 nội dung mới đó là: Thực hiện dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2017; Hướng dẫn chi tiết về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn, đoàn phí công đoàn và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn về chi tiêu tài chính trong cơ quan công đoàn. Triển khai sâu rộng việc thực hiện thu KPCĐ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không thụ hưởng kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước có công đoàn cơ sở, hoặc chưa thành lập công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm thực hiện thu KPCĐ dựa vào lao động, tiền lương tham gia đóng BHXH của đơn vị do cơ quan BHXH cung cấp làm cơ sở thông báo gửi chủ sử dụng lao động để thực hiện đóng 2% KPCĐ năm 2017 vào tài khoản ngân hàng hoặc kho bạc của công đoàn cấp trên trực triếp cơ sở, số tiền thu được, sau 5 ngày công đoàn cấp trên cơ sở cấp kinh phí trở lạị cho CĐCS theo tỷ lệ quy định Hướng dẫn số 20/LĐLĐ ngày 22/5/2017 và hướng dẫn thực hiện về thực hiện bàn giao tài chính, tài sản Công đoàn Giáo dục cấp huyện; đồng thời LĐLĐ tỉnh đã xây dựng chi tiết quy định rõ  thu, phân phối nguồn thu, các nội dung chi, các mức  chi… để công đoàn các cấp dễ triển khai và thực hiện đúng quy định, tránh sai sót. Đặc biệt  nhằm chuẩn bị chu đáo cho công tác bàn giao tới đây, khi Công đoàn Giáo dục huyện giải thể,  trong Hướng dẫn  số 17/HD-LĐLĐ ngay 16/05/2017 của LĐLĐ tỉnh  về hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn Giáo dục cấp huyện và hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ đã rất sâu sát, đưa ra  các nội dung: Công tác hướng dẫn chỉ đạo; Thực hiện công tác bàn giao; nhận bàn giao, quy định rõ trách nhiệm, nội dung công việc  của  từng bên giữa LĐLĐ huyện , thị, thành phố và Công đoàn Giáo dục huyện, thị, thành phố và mẫu biên bản bàn giao tài chính, tài sản Công đoàn Giáo dục để  vừa kiểm soát  tốt nội dung bàn giao theo yêu cầu vừa thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Ban tổ chức lớp tập huấn đã giành thời gian để lắng nghe, giải đáp các thắc mắc của  học viên . Tuy thời gian  tập huấn không dài, nội dung nhiều, nhưng do  đổi mới trong phương pháp truyền đạt, công tác chuẩn  bị nội dung, công phu, chu đáo, lớp tập huấn đã  đạt hiệu quả cao và thành công tốt đẹp.

Sỹ Hiệp- TTDN Công đoàn