Liên kết website

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu năm 2012

Thực hiện Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; thực hiện chương trình công tác năm 2012 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao tỉnh Thanh Hoá, ngày 31/10/2012, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị đánh giá công tác phối hợp thu 2% kinh phí công đoàn năm 2012.

alt

Tới dự Hội nghị, có các đồng chí Thường trực, trưởng phó các Ban  LĐLĐ tỉnh; đồng chí: Lò Thị Ái, Phó GĐ Kho bạc tỉnh, các đồng chí đại diện cho kho bạc các huyện, thị xã, TP; các đồng chí đại diện cho phòng tài chính các huyện, thị xã, TP; Chủ tịch CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, TP.

Hội nghị xác định việc trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị đối với công đoàn các cấp. Chính vì vậy LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước và chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, TP phối hợp với phòng tài chính, kho bach cùng cấp để có biện pháp thu kinh phí công đoàn, chủ động kiểm tra đối chiếu việc trích nộp kinh phí của các đơn vị trong tỉnh.

Kết quả thu 2% kinh phí công đoàn 9 tháng đầu năm 2012 đạt 59,84%

 

Hoàng Trung Sơn, Phó Ban Tài chính