Liên kết website

Đoàn cán bộ Cục văn hóa cơ sở làm việc với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa

Ngày 17/10/2013, tại Nhà văn hóa Lao động LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, Ban Gám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã có buổi làm việc với đồng chí Ngô Hoài Chung-Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL); đồng chí Nguyễn Cao Thắng-Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn của Cục văn hóa cơ sở và ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại buổi  làm việc, đồng chí Đinh Đăng Luyện-Gám đốc Nhà văn hóa Lao động LĐLĐ tỉnh đã báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Nhà văn hóa Lao động LĐLĐ tỉnh trong những năm qua; các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cụ thể.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Uy-Phó Chủ tịch Thường trực đã báo cáo với đoàn công tác những thuận lợi, khó khăn và chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm hỗ trợ đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất đối với hoạt động Nhà văn hóa Lao động tỉnh.

alt

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoài Chung và đồng chí Nguyễn Cao Thắng đã đánh giá cao kết quả hoạt động nghiệp vụ của Nhà văn hóa Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian qua trong việc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại buổi làm việc, đoàn đã lấy ý kiến đóng góp của Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, Ban Gám đốc Nhà văn hóa Lao động tỉnh vào dự thảo Thông tư quy định mẫu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa Lao động.

Trước buổi làm việc, đoàn đã đi thăm cơ sở vật chất và một số hoạt động của Nhà văn hóa LĐLĐ tỉnh.


Thành Văn