Liên kết website

Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa sau một năm hoạt động.

Thực hiện chương trình nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; bám sát chức năng nhiệm vụ của Nhà văn hóa lao động. Nhà văn hóa lao động tỉnh Thanh Hóa luôn xác định là Trung Tâm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trung tâm tập hợp, tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức lao động, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và hạt nhân cho phong trào cơ sở, nơi thu hút công nhân, viên chức lao động và nhân dân đến vui chơi, giải trí, thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Nhà văn hoá lao động đã cùng với toàn thể cán bộ viên chức cơ quan, quan tâm chú trọng xây dựng chương trình kế hoạch công tác, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của đời sống xã hội. Quan tâm việc chỉ đạo công việc từng tháng, từng quý, phân công cán bộ viên chức trong cơ quan từng bộ phận, từng phòng ban bám sát nhiệm vụ kế hoạch chương trình công tác để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Thường xuyên làm tốt việc phối hợp với các ngành, cơ quan đơn vị, các tổ chức Công đoàn cơ sở trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và của tổ chức Công đoàn.  Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT để phục vụ CNVCLĐ và nhân dân đến vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa sáng tạo trong nghệ thuật, trong hoạt động  Văn hóa - văn nghệ, TDTT tại Nhà văn hóa. Thu hút các đoàn nghệ thuật của Trung ương, các đoàn nghệ thuật các tỉnh bạn đến biểu diễn. Phối hợp với các ngành, các câu lạc bộ chiêu sinh mở các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao như Cầu lông, bóng bàn, Võ thuật, Khiêu vũ, Dưỡng sinh, các lớp bồi dưỡng về kiến thức về xã hội như lớp Kĩ năng sống, lớp kỹ năng Giao tiếp ứng xử; lớp Tư duy sáng tạo; lớp Thuyết trình …để bồi dưỡng hạt nhân làm nòng cốt cho phong trào  VH-VN, TDTT ở cơ sở cũng như góp phần nâng cao sức khỏe, trí lực và những kỹ năng về đời sống xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố. Năm 2015 Nhà văn hóa lao động đã mở được 144 lớp với tổng số học viên đạt 1.150 người/năm. Thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm về văn hóa TDTT đến thời điểm cuối năm 2015 được 17 câu lạc bộ bao gồm Khiêu vũ cổ điển; câu lạc bộ Yoga Cười; Câu lạc bộ Cầu lông, bóng bàn; võ thuật, thể dục thể hình, yoga…. với tổng số người tham gia hoạt động đạt trên 400 lượt người/ngày.

Với sự quyết tâm cao của ban Giám đốc cùng toàn thể CBVC Nhà văn hóa lao động có thể khẳng định rằng năm 2015 Nhà văn hóa lao động tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt các tiêu chí so với kế hoạch đề ra.

Trịnh Thanh Hải, Nhà Văn hóa Lao động