Liên kết website

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Trong khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) đang hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII; Đại hôi Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII và kỷ niệm 81 mươi năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2010). Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng khắp trong hệ thống công đoàn và CNVCLĐ tỉnh ta.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X và NQ Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, nhiệm vụ công tác; bảo đảm việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, góp phần to lớn cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI đề ra, đó là sự quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Thanh Hóa trong hệ thống chính trị trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nhất là hoạt động CĐ trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

5 năm qua, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tổ chức và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”, chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII, kỳ niệm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam. Nét nổi bật trong việc phát động và phối hợp phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhất là các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia đạt nhiều kết quả thiết thực. Đồng thời các cấp CĐ thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức cho CNVCLĐ tham gia cuộc thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức của Bác; Tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị Văn hoá, gia đình văn hoá, đến nay đã có 900 cơ quan, đơn vị khai trương xây dựng đơn vị văn hóa, trong đó có 250 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa các cấp; có 76% gia đình CNVCLĐ được đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng các quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức và cụ thể hoá cho từng ngành, địa phương, đơn vị như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phong trào xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, gắn với hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN”, Bảo vệ Môi trường; “Tuần lễ Nước sạch vệ sinh môi trường”; Ngày Môi trường thế giới; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào thi đua “Đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và cuộc vận động “2không” với 4 nội dung của Ngành Giáo dục; phong trào thi đua “Xây dựng công sở văn hoá, ngày làm việc 8 gời chất lượng, hiệu quả” và đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu” trong công đoàn Viên chức; phong trào thi đua “Sản phẩm, công trình chất lượng cao” của CĐ ngành Xây dựng; phong trào “3 tăng, 3 giảm”, “Thợ cạo mủ cao su giỏi” của CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT; phong trào thi đua “Kỷ cương, chất lượng, hợp tác, an toàn và hiệu quả” của CĐ ngành Giao thông vận tải; Phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của CĐ Công thương; “Ytá giỏi, điều dưỡng viên giỏi, thanh lịch” gắn với cuộc vận động thực hiện “12 điều Y đức” của CĐ ngành Ytế; “Giáo viên giỏi” của CĐ ngành Giáo dục; vv; Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ hoà giải viên lao động giỏi”; “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu Luật Bảo vệ Môi trường”; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc, ngày truyền thống của ngành, địa phương, đơn vị...

Thông qua các phong trào thi đua đã có hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, mà trong đó phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được phát động thường xuyên, liên tục đạt kết quả đáng khích lệ. Đã có hàng trăn công trình, sản phẩm mới đạt chất lượng cao, có 8 công trình được chọn gắn biển chào mừng Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, Chào mừng kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam đó là: Công trình Hồ chứa nước Thắng Long, Hồ chứa nnước Chòm Mót (huyện Ngọc Lặc), Nhà Văn hoá Lao động (LĐLĐ tỉnh), Trụ sở cơ quan UBND huyện Quảng Xương, Cầu Vạy ( huyện Quảng Xương), Cầu Choán; công trình Xi phông Cự  Đà (huyện Hoằng Hoá), Nhà khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện tỉnh; Công trình Hồ chứa nước Hao Hao, công trình kè Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia), Công trình Hồ chứa nước Na Luốc (huyện Thường Xuân, Công trình N24 (huyện Hoằng Hoá); Công trình liên cơ quan Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Cầu Lang Chánh và cầu Quan Sơn  với tổng giá trị xây lắp 264 tỷ đồng.

Phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu viết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý, trong sản xuất, hợp lý hoá quy trình sản xuất, thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, trong việc dạy và học, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh..., từng bước ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là trong tình hình hiện nay nhiều DN gặp khó khăn do không ổn định sản xuất, một bộ phận người lao động thiếu việc làm.Cán bộ, CNVCLĐ tỉnh ta đã có 2.518 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến ký thuật được áp dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội và đời sống mang lại giá trị làm lợi cho tập thể hàng tỷ đồng. Công đoàn Giáo dục có 13213 sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. 5 Năm qua đã có 81 lượt người được Tổng LĐLĐ VN tặng Bằng Lao động sáng tạo, có 62 người đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, 4 người đạt giải Hội thi Sáng tạo Công nghệ VN (1 giải nhì, 3 giải khuyến khích).
Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước được các cấp CĐ vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực tham gia. Đến nay đã có 35,5% số CNVCLĐ được đào tạo nghề nghiệp, Cao đẳng, Đậi học: 15,4%; Trên Đại học 0,6%; Nhiều cơ quan, đơn vị số cán bộ CVVC có trình độ Đại học gần 100%; Riêng cán bộ CĐ số có trình độ Đại học là 100%.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được duy trì và đẩy mạnh có hiệu quả thiết thực. Hàng năm có 80-85% số nữ CNVCLĐ được công nhậm danh hiệu “2 giỏi” các cấp. Nữ CNVCLĐ tỉnh ta được Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009. 5 năm qua đã có 2.986 tập thể và 4.438 cá nhân được LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các Bộ, ngành TW, UBND tỉnh khen thưởng...
Phong trào “Xanh, sạch, đẹp- bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” luôn gắn với “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-phòng chống cháy nổ”; Chương trình hành động bảo vệ Môi trường; Chương trình nước sạch hàng năm được các cấp CĐ vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia với nhiều hình thức, tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. 5 năm qua đã tổ chức 1.438 lớp tập huấn công tác ATLĐ cho 70.600 người; có 1.464 DN thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 11.961 người; vận động các cơ quan, đơn vị, DN trồng mới 12.857 cây xanh. Số vụ tai nạn lao động giảm hơn so với các năm trước đây.
Các hoạt động xã hội của Công đoàn được quan tâm tốt hơn trong việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng các loại quỹ nhân đạo, từ thiện, bình quân mỗi năm từ 3,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng. trong 3 năm từ 2007 – tháng 5/2010, đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới 235 ngôi nhà với tổng số tiền 2.793 triệu đồng được trích từ Quỹ Mái ấm Công đoàn và sự hỗ trợ của Quỹ xã hội-Tấm lòng Vàng- Báo lao động và một số DN TW hỗ trợ.

Với những thành tích đạt được trong việc tổ chức các phong trào thi đua của LĐLĐ tỉnh 5 năm qua đã được các cấp khen thưởng như sau: Có 12 tập thể, 18 cá nhân được Thủ tươnmgs Chính phủ tặng Bằng khen; LĐLĐ tỉnh, Tônghr LĐLĐ Việt Nam tặng Cở thi đua xuất sắc cho 147 tập thể, tặng Bắng khen cho 1271 tập thể, 1586 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 61 cá nhân vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Liên đoàn lao động tỉnh được Chính phủ tặng Bằng khen; Nữ CNVCLĐ tỉnh được Chính phủ tặng bằng khen...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Lê Đức Huấn