Liên kết website

Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 29-30/6/2016, tại tỉnh Quảng Bình, Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Dự hội nghị có các đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình,  đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban thi đua –KT tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết các tỉnh Bắc Trung Bộ

 Căn cứ chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN và chương trình hoạt động, Cụm Thi đua đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 với 4 nội dung chính, gồm: phát động, giao ước và đăng ký thi đua; xây dựng tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua của Cụm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; tổ chức kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Cụm để làm cơ sở chấm điểm và bình xét thi đua khen thưởng. Từ đó Liên đoàn Lao động các tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cụ thể hóa các phong trào bằng những nội dung thi đua. Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt tới đoàn viên CNVCLĐ về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền pháp luật lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, như Nghị định 04CP, NĐ60 CP về thực hiện QCDC, Nghị định 05CP và thông tư 23 về tiền lương;  tổ chức tốt các hoạt động Tết sum vầy, tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18, Tháng Công nhân và kỷ niệm 130 năm Quốc tế lao động... tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước. Trọng tâm là các phong trào: Thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Thi đua “Phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT” gắn với “xây dựng nông thôn mới”, Thi đua “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, với mục tiêu “năng xuất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Một số Liên đoàn Lao động trong cụm đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào, chọn chủ đề hoạt động gắn với thực hiện kế hoạch trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện  “Năm phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp“. 6 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh Nghệ an đã thành lập được 39 công đoàn cơ sở với 3.773 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh được 34 CĐCS với 3.758 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa được 25 CĐCS với 10.505 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế được 24 CĐCS kết nạp 2.222 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Quảng Bình 23 CĐCS với 476 đoàn viên; LĐLĐ tỉnh Quảng Trị được 18 CĐCS và phát triển mới 1.191 đoàn viên...

 

Đ/c Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Chính sách    kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công đoàn của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian vừa qua trong việc phối hợp với chính quyền đồng cấp bình ổn tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh. Đồng thời cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh trong thời gian tới làm tốt việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức và người lao động; quan tâm công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác thi đua khen thưởng...

  

Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị sơ kết

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua các mục tiêu phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016: trong đó, tập trung dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luạt tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, gắn phong trào thi đua với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp; tổ chức, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn các cấp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vận  động đoàn viên CNVCLĐ tự giác tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, xã hội, tích cực thăm hỏi, động viên, chia sẽ và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

 

Ngọc Tuấn, Ban Chính sách Pháp luật