Liên kết website

Cụm thi đua số 7 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Vừa qua, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa , Cụm thi đua số 7 tỉnh Thanh Hóa gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Liên đoàn Lao động Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo của các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua.

alt 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết Cụm Thi đua số 7 tỉnh Thanh Hóa

6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã bám sát các chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền cùng cấp triển khai các nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tế của đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong cụm đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều đổi mới và sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Triển khai tổ chức phong trào thi đua kịp thời, động viên, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Công tác khen thưởng  được các đơn vị trong cụm quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016, phân tích, làm rõ những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo bảng tự chấm điểm phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016.

Mai Ngọc Tuấn, CSPL