Liên kết website

Ngành y tế Thanh Hóa sơ kết một năm triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Ngày 11/6/2016, ngành Y tế Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Qua một năm thực hiện, những kết quả đạt được ban đầu đáng ghi nhận: Ban chỉ đạo của ngành Y tế Thanh Hóa được thành lập, 100% các đơn vị trong ngành đã thành lập và củng cố Ban chỉ đạo cấp cơ sở. Ban chỉ đạo các cấp đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT. Công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục nội dung Quyết định 2151/QĐ-BYT được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tập huấn, giao ban hàng ngày, niêm yết công khai nội dung chính của “Quy tắc ứng xử” tại các vị trí làm việc, các khoa phòng của các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế xã, phường thị trấn, thông qua trang Web và ấn phẩm “Thông tin y Dược học” của ngành …

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào thi đua và ký cam kết thực hiện thi đua: Từng cá nhân cam kết với Trưởng khoa – phòng; Trưởng khoa - phòng ký cam kết với Giám đốc đơn vị; Giám đốc đơn vị ký cam kết với Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Công đoàn ngành. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 -27/02/2016), ngành đã tổ chức Hội thi “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và được truyền dẫn trực tuyến đến tại 26 điểm cầu tại các Bệnh viện Huyện –Thị - Thành Phố trong toàn tỉnh.

Các đơn vị trong ngành cũng đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, thành lập bộ phận chăm sóc “khách hàng” đặt ở khoa Khám bệnh để đón tiếp, hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết cho người bệnh và người nhà người bệnh, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai ứng dụng và chuyển giao nhiều kỹ thuật mới từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện, từ tuyến huyện xuống tuyến xã…

Ban chỉ đạo các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, nhân viên y tế, tổ chức công tác tiếp dân, mở thùng thư góp ý, khảo sát lấy ý kiến trực tiếp của người bệnh và người nhà người bệnh, thường trực điện thoại đường dây nóng… để chấn chỉnh kịp những vướng mắc trong qua trình tổ chức thực hiện và tiếp thu ý kiến, xử lý nghiêm túc, kịp thời những hành vi chưa tốt đồng thời khen thưởng, khích lệ những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt những nội dung yêu cầu đã cam kết thi đua.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của công chức, viên chức, người lao động trong tất cả các cơ sở y tế, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất và khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết năm. Đặc biệt ngành đã xét chọn 10 tập thể, 62 cá nhân tiêu biểu đề nghị Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen; xét chọn đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân.

Xác định việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là một trong những đột phá để củng cố niềm tin của người bệnh. Trong thời gian tới, ngành Y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn Ban chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

 

Lê Văn Tạo CĐN Y tế