Liên kết website

CĐ xã Nga Thủy tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phàn phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Huyện Nga Sơn, Ban Chấp hành CĐCS xã Nga Thủy đã phối hợp chặt chẽ với UBND xã, MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị,  bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ đoàn viên công đoàn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ban Chấp hành công đoàn xã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, tập trung vào phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính; phong trào xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; phong trào xây dựng nông thôn mới... từng đồng chí, đoàn viên công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong xã đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cán bộ, công chức, đoàn viên đã tham mưu tích cực cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo nhân dân trong xã tập trung cao cho phát triển kinh tế, với phương châm hộ có nhiều nghề, người biết nhiều việc. Động viên nhân dân đầu tư vốn, công sức trong chăm bón, cải tạo số diện tích cói năng suất thấp. Hướng dẫn các thủ tục để các hộ có nhu cầu dồn đổi, chuyển nhượng, mua, bán đất nông nghiệp nhằm tạo ra ô thửa lớn. Thực hiện tốt chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang mô hình ao đầm và trang trại tổng hợp và vùng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đã được HĐND xã quyết nghị. Đến nay, toàn xã có trên 71,5 ha ao đầm sản lượng đánh bắt và nuôi thả đạt 131,8 tấn. Diện tích cói là 122,5 ha, sản lượng đạt 980 tấn. Các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề được duy trì và phát triển. Trong năm qua, đoàn viên công đoàn trên cương vị công tác của mình đã làm tốt công tác tín chấp với 2 ngân hàng để nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, với số tiền trên 47 tỷ đồng; phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã tổ chức các hội nghị chuyển giao khoa học- kỹ thuật về công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cói, chăn nuôi gia súc, gia cầm với mô hình trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường bằng bể khí bioga và đệm lót sinh học. Tổng giá trị thu nhập là 103.827,5 triệu đồng, đời sống nhân dân trong xã được ổn định và phát triển.

Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thường xuyên làm tốt công tác truyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên tiếp âm đài truyền thanh huyện, viết các tin bài, thông báo các quy định của địa phương đến nhân dân trong toàn xã, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh: Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trong xã đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, biểu dương khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích xuất xắc trong học tập, học sinh nghèo vượt khó, tạo động lực động viên các cháu thi đua trong học tập, tổ chức gặp mặt gia đình đoàn viên và trao thưởng cho các cháu học sinh đậu đại học, cao đẳng, học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh với số tiền là 2.870.000  đồng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về y tế tại địa phương, phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng công an viên, tăng cường bám nắm địa bàn, rà soát đối tượng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ công an viên, các tổ an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ổn định. Quản lý tốt số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sơ tuyển và làm tốt việc động viên số thanh niên đã trúng tuyển. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2016.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Ban Chấp hành Công đoàn đã chú trọng quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên, tập trung tuyên truyền về các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới... Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhận thức của cán bộ đoàn viên công đoàn được nâng lên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ đoàn viên công đoàn được đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã tuyên truyền kết nạp mới 12 đồng chí vào tổ chức công đoàn.

Ban Chấp hành công đoàn kịp thời thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 3.960.000 đồng. Tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện như đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ chất độc gia cam, xây dựng tượng đài chiến sỹ Gạc Ma... với số tiền ủng hộ trên 6 triệu đồng.

Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với chủ tịch UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm để cán bộ đoàn viên công đoàn đã phát huy dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng cơ quan vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng cơ quan văn hoá. Do vậy, đã tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn để từng đồng chí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, cải tiến lề lối làm việc, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.


Nguyễn Quốc Vương, LĐLĐ huyện Nga Sơn