Liên kết website

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Chiều 14-12, Tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, cụm thi đua số 7 (gồm: UB MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến Binh,  và Tỉnh đoàn Thanh Niên) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.


Về dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho 6 thành viên cụm thi đua số 7.

Năm 2016 mặc dù mỗi còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị cụm thi đua số 7 đều thể hiện sự quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đến nay từ đầu năm. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành, có chỉ tiêu đạt vượt mức kế hoạch. Mỗi đơn vị đều có cách làm hay đẩy mạnh hoạt động cũng như các phong trào thi đua của đơn vị mình. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động hướng về cơ sở; công tác xã hội từ thiện được cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; các hoạt động văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua được thực hiện sâu rộng, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, các đơn vị đã tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và có nhiều đóng góp cho đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và bàn các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với văn minh đô thị, thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị và các nghị quyết 02,04, 05-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; tăng cường phổ biến pháp luật, các chế độ, chính sách mới; nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm hay...

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, các đơn vị đã chấm điểm và suy tôn các đơn vị đề nghị Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng cờ thi đua năn 2016.

Hải An – Ban Tuyên giáo