Liên kết website

Kết quả công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2016.

Vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã xét duyệt, tổng kết và biểu dương khen thưởng năm 2016 cho các tập thể, cá nhân với các kết quả như sau:

Về khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Xét, đề nghị và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 6 tập thể, đó là: Liên đoàn Lao động huyện Triệu Sơn; Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT; Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa; Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Công đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa và Công đoàn Chi cục Thuế huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 48 cá nhân.


Xét, đề nghị và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cho Công đoàn Công ty CP Nông sản Phú Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Xét, đề nghị và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cho Ban nữ công Khối Đoàn thể thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

Xét, đề nghị và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua phong trào “Văn hóa, Thể thao” cho Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Về khen thưởng của LĐLĐ tỉnh:

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xét và thống nhất tặng Cờ Thi đua của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh cho 12 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016, đó là: Công đoàn Bệnh viện Mắt Thanh Hóa; Công đoàn Công ty CP Dạ Lan Thanh Hóa; Liên đoàn Lao động huyện Bá Thước; Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa; Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân; Công đoàn Tổng công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Thanh Hóa; Công đoàn công ty CP Môi trường và Công trình đô thị, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công đoàn Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa; Công đoàn Báo Thanh Hóa; Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hóa; Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn và Công đoàn Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 134 tập thể và 155 cá nhân. Công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 21 đồng chí.

Về khen thưởng các chuyên đề:

Tặng cờ thi đua phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cho 2 đơn vị: Công đoàn Công ty CP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa; Công đoàn Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 07 tập thể và 05 cá nhân.

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2016, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị: Liên đoàn Lao động  huyện Hà Trung, Liên đoàn Lao động thị xã Sầm Sơn. Tặng bằng khen cho 7 đơn vị.

Phong trào “Văn hóa, Thể thao” LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị: Công đoàn Trường THPT Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Công đoàn Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân.

Phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị: Công đoàn Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa; Công đoàn trường THPT Quảng Xương 2, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 17 cá nhân./.

 

 

Vũ Trần Thanh, Ban CSPL