Liên kết website

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho lănh đạo Ban Tuyên giáo TW

Tại đây, Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng đă trao Kỷ niệm chương “V́ sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho lănh đạo Ban Tuyên giáo TW: đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban, đồng chí Phùng Hữu Phú- ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Bắc Son, Phạm Văn Linh.

Tại Lễ trao tặng, Ban Tuyên giáo TW đă công bố quyết định công nhận và tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo TW, trong đó đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đồng chí Phùng Hữu Phú, uỷ viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Tặng Kỷ niệm chương “V́ sự nghiệp Tuyên giáo” cho 26 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban; Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo TW cho 13 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của Đảng