Liên kết website

Trung tâm dạy nghề CĐ Thanh Hóa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Sơ cấp sửa chữa máy may công nghiệp


Cùng với chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2016, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong những năm qua CNVC-LĐ trong toàn tỉnh  đã tích cực tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

TUYỂN DU HỌC SINH VỪA HỌC VỪA LÀM KỲ THÁNG 10/2016 TẠI NHẬT BẢN


TUYỂN DU HOC SINH VỪA HỌC VỪA LÀM KỲ THÁNG 9/2016 TẠI HÀN QUỐC


TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI AL–GIÊ-RI