Liên kết website

Các cấp công đoàn tổ chức bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với chuỗi hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2016, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong những năm qua CNVC-LĐ trong toàn tỉnh  đã tích cực tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn  có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 9 và ngày 11 tháng 5 năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Lặc bàn giao nhà cho 02 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Phạm Thúc Quang, đoàn viên Công đoàn trường tiểu học Ngọc Trung; Phạm Thị Thành, đoàn viên Công đoàn trường tiểu học Vân Am 1, huyện Ngọc Lặc. Trị giá mỗi  căn nhà được hõ trợ  làm nhà số tiền là 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng).

Ngày 10 tháng 5 năm 2016,  Liên đoàn Lao động huyện Hoằng Hoá đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Lê Thị Hạnh – Trường MN Hoằng Minh với số tiền là 50.000.000đ, đoàn viên Bùi Thị Cương – trường TH Hoằng Thắng với số tiền 35.000.000đ

Ngày 10, 12/ 5/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa đã bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho 03 gia đình đoàn viên với tổng số tiền là 135 triệu đồng.

Ngày 16/05/2016, LĐLĐ huyện Hậu Lộc đã trao hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn cho 04 Đoàn viên  có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 175.000.000 đồng.

Đây là việc làm thường xuyên, có ý nghĩa, động viên kịp thời cho các gia đình đoàn viên có chỗ ở tốt hơn để các gia đình yên tâm công tác.

Ban biên tập