Liên kết website

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” ở huyện Yên Định.

Ngày 27 tháng 6 năm 2011 Ban chỉ đạo “phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Yên Định tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT  ngày 04/12/2001 giữa Ban thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

Tham gia Hội nghị có đại diện công an của 7 Huyện vùng đồng bằng Thanh Hoá, các đồng chí Thường trực UBMTTQ tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, các Đ/c trong Ban thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể huyện, Bí thư Đảng uỷ, Bí thư chi bộ trực thuộc huyện uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư đảng uỷ, Bí thư Chi bộ và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các Đ/c Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và trưởng công an xã thị tấn.


Hội nghị tổng kết, đánh gía lại kết quả đạt được trong 10 năm ( 2001-2011).

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng: Công an huyện đã phối hợp với MTTQ tham mưu cho Thường trực huyện uỷ, UBND huyện về xây dựng   "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về âm mưu "diễn biến hoà bình’’ của các thế lực thù địch, nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; Vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng nguy hiểm đang lẫn trốn trong xã hội.

Đối với lực lượng CNVCLĐ và  Công an huyện hằng năm đều có ký kết chương trình tham gia thực hiện Nghị nquyết 09 của Chính phủ về tăng cường phòng chống tội phạm ; Nghị quyết 969/NQLT giữa Bộ công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam ; Kế hoạch số 120 của Giám đốc Công an tỉnh với Chủ tịch LĐLĐ tỉnh về xây dựng phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ và chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của cơ quan, doanh nghiệp trong tình hình mới ; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự tại cơ quan, trường học và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả về công tác tuyên truyền của Ban chỉ đạo huyện theo đề án 375 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. In ấn và phát trên 500 bộ tài liệu ; 600 cuốn tài liệu về chỉ thị số10 của Chủ tịch UBND tỉnh, cấp cho Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, thị trấn và trưởng thôn; kẽ vẽ 315 câu khẩu hiệu tường, 65 băng Zôn, phát trên 1.400 buổi tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của thôn ; xã ; tuyên truyền cho trên 6.000 lượt cán bộ chủ chốt, trên 80.000 lượt người dân. Có 97,7% hộ ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự công cộng, quần chúng nhân dân đã có những đóng góp to lớn và hiệu quả ; có trên 2.000 lượt người tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, giúp cho cơ quan Công an đưa gần 100 lượt đối tượng vào diện quản lý theo Nghị định  163/CP ; điều tra làm rõ nhiều vụ án, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho Nhà nước và công dân.

Quần chúng nhân dân thu giữ và giao nộp 10 khẩu súng các loại, 599 viên đạn, 270 đầu đạn, 40,3 kg thuốc nổ, 23 quả lựu đạn, gần 500 kíp nổ, 50 kg pháo nổ và gần 500 đồ chơi trẻ em thuộc thuộc danh mục cấm. Vận động và bắt trên 40 đối tượng có lệnh truy nã ...

Đặc biệt trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Đại Biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, lực lượng công an , MTTQ và các thành viên Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  đã phối hợp thường xuyên trong việc tuyên truyền vận động nhân dân và các đoàn viên, hội viên của mình thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. MTTQ đã phát huy tốt vai trò hiệp thương, giới thiệu các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, công tác tuyên truyền và bảo vệ trật tự an ninh xã hội trên địa bàn đều hoàn thành tốt.

Hội nghị đã thảo luận làm rõ những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong thời gian tới tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan Sở công an tỉnh và UBMTTQ tỉnh thanh Hoá  Đ/c Trịnh Ngọc Giao, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã có ý kiến phát biểu đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà cán bộ và nhân dân trong huyện đã đạt được trong 10 năm qua về “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và chỉ ra những việc làm trong thời gian tới đối với các cấp, các ngành, đứng trước tình hình khó khăn của đất nước, đặc biệt là tranh chấp đặc quyền giữa các nước ở biển đông.

Đ/c Hoàng Cao Thắng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ đã có ý kiến phát biểu và cảm ơn sự quan tâm của các Đ/c lãnh đạo Công an tỉnh, MTTQ tỉnh, các cấp, các ngành đã về dự Hội nghị và Đ/c triển khai một số nhiệm vụ trước mắt trong thời gian tiếp theo.

Qua 10 năm thực hiện phong trào. UBND  huyện Yên Định tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong  “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 10 năm (2001- 2011)./.


Nguyễn Thái Bình -  Chủ Tịch LĐLĐ huyện Yên Định