Liên kết website

Thường trực LĐLĐ tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Sáng 27/03/2017, tại LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh.


Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Đăng Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo với Thường trực LĐLĐ tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội hội công đoàn các cấp và Đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch xuất bản kỷ yếu chào mừng Đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn trưng bày pa nô ảnh tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tham gia các ý kiến đóng góp cụ thể trong từng nội dung công việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yều cầu Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh trên cơ sở ý kiến tham gia của Thường trực LĐLĐ tỉnh, tiếp tục sửa đổi một số nội dung trong các kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn thiện văn bản để triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện được kịp thời.

 

Thành Văn