Liên kết website

Xây dựng nét đẹp văn hóa công sở ở Công đoàn Chính Quyền huyện Nga Sơn

Trong những năm qua công đoàn  chính quyền huyện Nga Sơn đã bám sát vào NQ của Đảng bộ , của công đoàn cấp trên tổ chức  thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ CNVCLĐ, công đoàn chính quyền đã chuyển trọng tâm từ việc học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: , Thực hiện sửa đổi tác phong lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân với tinh thần thái độ ân cần, tận tụy, chu đáo. Thực hiện tốt các quy định, quy chế của cơ quan về giờ giấc làm việc, không đi muộn về sớm, nêu cao ý thức tập thể, trong khi họp không làm việc riêng, không hút thuốc lá nơi công sở, văn minh lịch sự trong giao tiếp với công dân, những việc công dân yêu cầu đều được xem xét, giải quyết dứt điểm, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo đúng trình tự, thủ tục đạt chất lượng cao. Thông qua Hội nghị CBCC 100% đoàn viên Công đoàn đã tham gia đóng góp sửa đổi nội quy, quy định của cơ quan, bổ sung hoàn thiện các loại Quy chế, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức lao động, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính, góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, quan liêu, gây phiền hà cho nhân dân,

Việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước được công khai dân chủ đến cán bộ, đoàn viên; thực hiện thanh toán kịp thời đến CBCC, VC, NLĐ như: Tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, chế độ công tác phí, đảm bảo đầy đủ các điều kiện làm việc cho cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo động lực cho CBCC phát huy tính gương mẫu, chủ động sáng tạo, đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động thăm hỏi đoàn viên ốm đau, gia đình đoàn viên có việc vui buồn được BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm động viên kịp thời. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao tại cơ sở được công đoàn duy trì thường xuyên, và được tổ chức vào các dịp Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của huyện

Từ những việc làm cụ thể, công đoàn chính quyền luôn phát huy được vai trò đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ CNVCLĐ   thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, Xây dựng nét đẹp văn hóa công sở,  xây dựng  đơn vị kiểu mẫu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống trong cán bộ CNVCLĐ,  tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống của đoàn viên.

Bên cạnh những việc làm cụ thể, với trách nhiệm của công đoàn phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, công đoàn Chính Quyền huyện Nga Sơn luôn xác định rõ công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó hàng năm Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức tuyên truyền và cung cấp các nội dung cơ bản của công tác CCHC tới cán bộ, đoàn viên, nhất là CB, CC làm công tác tiếp dân, coi đó là một việc làm thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức, kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Có thể khẳng định việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 03- 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, chuyển trọng tâm từ việc học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được công đoàn chính quyền đã thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có chiều sâu, nói đi đôi với làm. Công đoàn chính quyền luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tha hóa nhân cách, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, làm lành mạnh hệ thống quan hệ xã hội, góp phần xây dựng nét đẹp nơi công sở, văn minh. Lịch sự, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nguyễn Thị Minh . Đài truyền thanh Nga Sơn .