Liên kết website

Công đoàn thị trấn Nga Sơn: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đô thị văn minh, đơn vị kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu.

Trong những năm qua công đoàn cơ sở Thị Trấn huyện  Nga Sơn đã bám sát vào NQ của Đảng bộ, của công đoàn cấp trên tổ chức  thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyển trọng tâm từ việc học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng “Đô thị văn minh” công dân kiểu mẫu và đơn vị kiểu mẫu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống trong cán bộ CNVCLĐ,  tạo được sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và lối sống của đoàn viên, CNVCLĐ, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, khắc phục bệnh hành chính hoá trong hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cơ quan. Tham gia tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương

Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo đúng trình tự, thủ tục đạt chất lượng cao. Thông qua Hội nghị CBCC 100% đoàn viên Công đoàn đã tham gia đóng góp sửa đổi nội quy, quy định của cơ quan, bổ sung hoàn thiện các loại Quy chế, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức lao động, từng bước nâng cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu cải cách hành chính, góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, quan liêu, không gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ; các hoạt động thăm hỏi đoàn viên ốm đau, gia đình đoàn viên có việc vui buồn được BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm động viên kịp thời, 5 năm qua CĐ thị trấn đã tham gia các hoạt động xã hội với tổng số tiền trên 50 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên, CNVCLĐ được chú trọng, BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của UBND Thị trấn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động học tập, quán triệt nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, XXII; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết 04, 05-NQ/TU, Chỉ thị số 03- 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  .... Kết quả  tổng kết 5 năm  thực hiện Chỉ thị đã có 43 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu và sáng tạo” được các tổ công đoàn tích cực hưởng ứng.

Trong nhiệm kỳ cán bộ công chức, đoàn viên được tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở trong và ngoài tỉnh, có 17 đ/c đi học trung cấp LL chính trị, có 6 đ/c được cử đi đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ; đến nay 100% cán bộ công chức trong cơ quan đạt chuẩn và trên chuẩn theo yêu cầu công tác cán bộ.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao tại cơ sở được công đoàn duy trì thường xuyên, đã tổ chức vào các dịp Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của địa phương .

Nguyễn Thị Minh,  Đài truyền Thanh nga Sơn .