Liên kết website

Quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 26-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống công đoàn, báo cáo viên và cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh.

 alt

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các đại biểu  tập trung trí tuệ, nghiêm túc tiếp thu những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, từ đó, triển khai đến tất cả các cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hải An