Liên kết website

Công đoàn công ty IVORY những ghi nhận đầu tiên

        Công ty TNHH IVO RY(Hàn Quốc)được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010  trên địa bàn Thị Trấn huyện Hậu lộc với mục tiêu và quy mô dự án sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu. Sản phẩm sản xuất ra xẽ được xuất khẩu 100/%. Với 12000 sản phẩm/năm,  số lao động là 5000 người. Vốn đầu tư dự án 4.500 USD.

         Tháng 4/2011 ngay sau khi  hoàn thành công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với số lao động ban đầu 1600 lao động. Đây là  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên, tổ chức và hoạt động trên địa bàn huyện vì vậy được các đồng chí lãnh đạo huyện uỷ, UBND huyện, cac tổ chức chính trị xã hội và các ban, ngành của huyện  quan tâm, đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngay khi công ty đi vào hoạt động sản xuất ban thường vụ  liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho việc  tổ chức thành lập công đoàn công ty. Ngày 13/5/2011 công đoàn  công ty IVO RY chính thức tổ chức lễ thành lập . Ban chấp hành công đoàn lâm thời  công ty gồm 15 đồng chí uỷ viên trong đó 01 đồng chí giữ chức vụ chủ tich và 02 phó chủ tịch. Công đoàn công ty phân thành 15 tổ công đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của  của công ty.  Ban chấp hành công đoàn lâm thời đã tổ chức, triển khai một số hoạt động cơ bản, phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2011. Phân công cụ thể  nhiệm vụ cho từng đồng chí uỷ viên ban chấp hành. Tổ chức, xây dựng các bộ  hồ sơ công đoàn theo quy định; Quy chế hoạt động của ban chấp hành, quy chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn và ban lãnh đạo công ty. Xây dựng Quy chế hoạt động UBKT công đoàn, ban thanh tra nhân nhân chú trọng xây dựng mối quan hệ hài hoà giữa người lao động và lãnh đạo công ty. Tạo dựng mối quan hệ lao động lành mạnh, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật. Thông qua đó tập trung giải quyết kịp thời những vướng mắc của đoàn viên công đoàn, công nhân viên, kịp thời phản ánh diễn biến tư tư tưởng của cán bộ, đoàn viên  với lãnh đạo  công ty; phối hợp với công ty xây dựng nội quy lao động. Tuyên truyền, vận động đoàn viên - CNVCLĐ chấp hành tốt nội quy  lao động, pháp luật lao động. Thực hiện đầy đủ các thoả thuận trong hợp đồng lao động mà CN đã ký kết với  công ty...

        Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động ban chấp hành công đoàn công ty IVO RY đã tổ chức được một số hoạt động cơ bản tạo được sự quan tâm của  người lao động. Tính đến thời điểm hiện nay công đoàn  công ty đã kết nạp thêm được 700 đoàn viên, nâng tổng số  lên 1500 đoàn viên.

         Trong thời gian tới ban châp hành công đoàn công ty tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, ổn định công tác tổ chức, duy trì các hoạt động tiến tới tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2011-2013.


Nguyễn Đức Tuyên - LĐLĐ huyện Hậu Lộc