Liên kết website

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty TNHH giày ALINA Việt Nam lần thứ nhất; Nhiệm kỳ 2016-2021

Công ty TNHH giày ALINA Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động SXKD ngày 12/5/5015; Tổ chức Công đoàn được thành lập ngày 15/9/2015 theo quyết định số :09/QĐ-LĐLĐ ngày 15/09/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương; Cơ cấu trong ban chấp hành lâm thời  là 7 đ/c với 772 cán bộ đoàn viên/800 lao động.

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Công ty, CĐCS  Công ty TNHH giày ALINA Việt Nam đã tiến hành Đại hội công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trước đó, để chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn này; Ban chấp Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công giải Cầu lông, và bóng đá nữ  có sự tham gia của 10 tổ Công đoàn trong công ty thu hút hơn 200 cán bộ đoàn viên tham gia.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Văn phòng LĐLĐ Tỉnh Thanh Hóa; đ/c Trần Bá Trường –PCT và các đ/c thường trực LĐLĐ huyện huyện, ông Liu- Tổng Giám đốc công ty, các Hội đồng Thành viên, Công ty ALINA Việt Nam và hơn 200 cán bộ đoàn viên tiêu biểu đại diện cho 1.415 đoàn viên công đoàn trong công ty  đều có mặt với tư cách đại biểu chính thức của Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực và có hiệu quả hơn.


Đại hội đã tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn 1 năm nhiệm kỳ lâm thời và đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới (2016-2021). Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với đăng ký như: Thu nhập của NLĐ năm 2015 bình quân 3.250.000đ/ người; bữa ăn trưa công nhân 12.000đ; sang năm 2016; thu nhập của NLĐ được nâng lên 4.120.000đ, bữa ăn trưa được nâng lên 15.000đ; Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động khi mới thành lập tổ chức công đoàn chỉ có 772 đoàn viên /800 lao động trong một năm qua đã có 643 CNLĐ tự nguyện viết đơn tham gia tổ chức Công đoàn nâng tổng số đoàn viên lên 1.415 đoàn viên được sinh hoạt ở 10 tổ công đoàn; và nhiều hình thức khen thưởng đạt được trong thời gian qua, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thống nhất: nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ mới phải được đổi mới, ngoài nhiệm vụ quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động công đoàn phải chú trọng tổ chức các hoạt động thi đua để đẩy mạnh công tác chuyên môn nhằm động viên đoàn viên học tập, trao đổi, nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ  trong SXKD và phát huy năng lực, sự năng động của Công nhân trẻ .

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội đ/c phó chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Xương; và Giám đốc công ty; mong muốn toàn thể CNLĐ, công đoàn công ty phối hợp tốt hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2017; và những năm tiếp theo; Đồng thời ban chấp hành Công đoàn công ty cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động công nhân hăng hái thi đua trong SXKD; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn  đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 7 người, BCH mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên ngày 26/12/2016 để phân công nhiệm vụ BCH và đưa ra kế hoạch hành động trong thời gian tới. Chị Nguyễn Thị Thúy –Người có nhiều tâm huyết và nhiệt tình trong công tác hoạt động công đoàn được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch công đoàn. Trước mắt Công đoàn Công ty sẽ chuẩn bị các  điều kiện để tham gia phong trào thi đua chào mừng khai trương phân xưởng mới; chào mừng 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực hưởng ứng và tuyên truyền vận động Đoàn viên Công đoàn tham gia  các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; đồng thời tổ chức một số hoạt động gắn liền với công tác chuyên môn và tổ chức “Tết sum vầy” cho CNLĐ tại Công ty.

Bá Trường