Liên kết website

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lộc triển khai, hướng dẫn đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư; Công văn số 239 ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; Kế hoạch số 149/LĐLĐ ngày 28/12/2016, Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn XIX Thanh Hóa và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ngày 13/02/2017 LĐLĐ huyện tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn đại hội công đoàn các cấp cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên UBKT, chủ tịch Công đoàn giáo dục, các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện. Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Thị Thương – Huyện ủy viên, Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện trực tiếp hướng dẫn các nội dung, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội ở công đoàn cơ sở; giải đáp những ý kiến của cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội.


Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 gắn với tổ chức các phong trào thi đua; yêu cầu các CĐCS hoàn thành đăng ký thi đua năm 2017; phát động CNVCLĐ ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2017; thực hiện tốt việc thăm hỏi đoàn viên công đoàn; quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời giải quyết, phối hợp giải quyết. Các CĐCS đều quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017.


Lưu Thị Thương - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc