Liên kết website

Các cấp công đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội CĐCS sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sáng ngày 20/02/2017, Liên đoàn Lao động huyện yên Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), chiều cùng ngày tiếp tục hướng dẫn một số nội dung  Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành; Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; các đồng chí Báo cáo viên cơ sở; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Sáng ngày 21/02, Liên đoàn lao động huyện Cẩm tổ chức hội nghị báo cáo viên: Tập huấn bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh và hướng dẫn công tác tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí báo cáo viên; chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chiều ngày 02-3/3/2017, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Ngày 6/3, Liên đoàn lao động huyện Như Thanh chức hội nghị báo cáo viên: Triển khai Chỉ thị 05/CT-TW và hướng dẫn công tác tổ chức Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí UVBCH, UV UBKT; báo cáo viên; chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ngày 7/3/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tahnhf phần tham dự gồm các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc. Đây là hội nghị quan trọng để triển khai kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiến tới đại hội công đoàn huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo kế hoạch và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ngày 09/03/2017, tại Hội trường Sở Y tế Thanh Hóa, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ (2017-2022). Tham dự lớp tập huấn có 102 đồng chí là ủy viên BCH; ủy viên UBKT Công đoàn ngành Y tế và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn có các đồng chí báo cáo viên; chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc đã được học tập, quán triệt 3 chuyên đề: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung về nguyên tắc, các bước tiến hành, quy trình tổ chức Đại hội, hội nghị cơ sở theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam.


BBT