Liên kết website

Tiến độ Đại hội công đoàn cơ sở tính đến ngày 14/4/2017.

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo số 43/TB-TLĐ ngày 8/3/2017 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ định tổ chức Đại hội điểm. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập chỉ đạo công đoàn cơ sở đại hội theo đúng kế hoạch. Tính đến ngày 14/4/2017, đã có 30/35 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm tại các CĐCS trực thuộc; có 339/3.667 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội.

Một số hình ảnh đại hội CĐCS

Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp:


Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam


Đại hội điểm Công đoàn Công ty Cổ phần TBGD Hồng Đức


Đại hội công đoàn Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam


Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn

Liên đoàn lao động thị xã Sầm Sơn:


Đại hội Công đoàn Khối dân

Liên đoàn lao động huyện Quảng Xương: 


Đại hội công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Quảng Lợi

Liên đoàn lao động huyện Hoằng Hóa

 

ĐH điểm công đoàn Thị trán Bút Sơn

Liên đoàn lao động huyện Như Xuân:


Đại hội công đoàn xã Xuân Quỳ

Liên đoàn lao động huyện Triệu Sơn:


Đại hội CĐCS xã Thọ Vực

Các CĐCS đã tổ chức đại hội thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn tổ chức đại hội của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Ban biên tập