Liên kết website

Công đoàn Ngành Xây Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo Đại hội CĐCS tiến tới ĐH công đoàn ngành lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện theo kế hoạch số 22/KH-LĐLĐ ngày 30 /12/ 2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hoá và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Ban thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và Hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở cho cán bộ chủ chốt công đoàn.

alt

BCH Công đoàn cơ sở trực thuộc sau khi được tiếp thu kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức ĐH công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị, báo cáo cấp uỷ, chuyên môn cùng cấp và NSDLĐ tiến hành tổ chức ĐH công đoàn theo đúng tiến độ mà kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đề ra.

Nhìn chung các đơn vị tổ chức Đại hội và hội nghị đều tiến hành theo đúng quy trình và đầy đủ nội dung, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sôi nổi của tất cả đoàn viên công đoàn trong đơn vị. Các đơn vị tổ chức ĐH cũng đã bầu ra BCH công đoàn khoá mới có đủ năng lực và tâm huyết với hoạt động công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, bầu ra đoàn đại biểu đi dự ĐH công đoàn cấp trên theo quyết định phân bổ của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành. Đến ngày 18/5, Công đoàn ngành Xây dựng đã có 20/26 đơn vị tổ chức đại hội (trong đó có 07 đơn vị tổ chức Đại hội Đại biểu, 13 đơn vị tổ chức Đại hội toàn thể) và 1/1 đơn vị tổ chức hội nghị. Bên cạnh việc tăng cường Công đoàn cơ sở Đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn ngành cũng đồng thời khẩn trương chuẩn bị nội dung, nguồn nhân sự, cơ sở vật chất cho Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2017.

Lê Văn Thực – Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa