Liên kết website

LĐLĐ huyện Đông Sơn: tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động mở rộng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Đông Sơn. Sáng ngày 30/5/2017, tại hội trường Huyện ủy, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã tiến hành họp mở rộng. Nội dung triển khai Chương trình hành động của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động và cá nhân người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HU, ngày 27 tháng 01 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn về phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “Năng động, sáng tạo-thân thiện” đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập và Triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2017.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và các đồng chí trong tổ công tác giám sát của huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HU. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng và triển khai Nghị quyết theo đúng hướng dẫn, đảm bảo tiến độ và thành phần được tham gia tiếp thu của tập thể Ban Thường vụ.

Hội nghị đã được thảo luận dân chủ đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của BCH Liên đoàn lao động huyện và cá nhân đồng chí Chủ tịch Liên đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao và thống nhất thực hiện Chương trình hành động đã được thông qua tại Hội nghị và hướng dẫn về tổ chức các hoạt động nhân“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2017.

 

Nguyễn Thị Huế,  UVBTV LĐLĐ huyện Đông Sơn