Liên kết website

Đại hội công đoàn ngành xây dựng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 2 ngày 24 và 25 -7, công đoàn ngành xây dựng đã tổ chức đại hội công đoàn ngành lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022  .

Nhiệm kỳ 2012-2017, công đoàn ngành xây dựng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực của ngành. 5 năm qua, đã có 151 sáng kiến, 5 đề tài nghiên cứu được áp dụng, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng, trong đó có 18 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng Lao động sáng tạo, 150 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Bên cạnh đó, các công đoàn các cơ sở phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động; chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền để duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện điều  kiện cho người lao động. Hiện nay, số lao động trong toàn ngành có việc làm thường xuyên từ  94% - 97% với mức lương bình quân 6.200.000đ/người/ tháng.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển ngành xây dựng Thanh Hóa, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, công đoàn ngành xây dựng tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ công đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của ngành; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu hàng năm có 85% trở lên đoàn viên đạt xuất sắc, 80% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có 65% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Đồng chí Lê Văn Thực được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch công đoàn ngành xây dựng khóa XV.


Thanh Huê