Liên kết website

LĐLĐ huyện Quảng Xương thành lập mới 02 CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành LĐLĐ huyện Quảng Xương; và kế hoạch phát triển đoàn viên thành lập CĐCS ngoài Nhà nước của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa. Được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Giám đốc công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á và công nhân lao động trong công ty; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, đã tổ chức tuyên truyền, vận động CNLĐ về chức năng, nhiệm vụ cơ bản tổ chức Công đoàn Việt Nam để đăng ký gia nhập vào tổ chức công đoàn; đồng thời; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp với ban giám đốc, bầu chọn những CNLĐ tiêu biểu làm nòng cốt để thành lập Ban Vận động thành lập CĐCS, làm cơ sở để bầu vào Ban Chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, Ban giám đốc, ban vận động thành lập CĐCS,và nhận thức của CNLĐ được nâng lên rõ rệt đã có 33/45 CNLĐ tự nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam.

Ngày 18 tháng 9 năm 2017; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Quảng Xương đã ra quyết định thành lập CĐCS công ty TNHH sản xuất và Thương Mại Tân Á với 33 đoàn viên và ra quyết định thành lập CĐCS Doanh nghiệp Tư nhân Tấn Đạt Tài với 35 đoàn viên/65lao động vào tổ chức Công đoàn.

Để CĐCS Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Tân Á; CĐCS Doanh nghiệp Tư nhân Tấn Đạt Tài đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả trong thời gian tới; Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã tập trung chỉ đạo 02 CĐCS cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng ủy viên, ban chấp hành; bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn ở từng phân xưởng sản xuất cho phù hợp; duy trì sinh hoạt phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám đốc Công ty; hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định của tổ chức công đoàn.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNLĐ, mà tập trung vào  phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tuyên truyền phát triển đoàn viên, nâng cao trình độ, nhận thức; cho mỗi CNLĐ, đoàn viên công đoàn, xây dựng công ty “Xanh - Sạch - Đẹp” – Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ. Tăng cường hoạt động VHVN-TDTT chào mừng Đại hội XIX Công đoàn Thanh Hóa; tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Công ty chăm lo tốt đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và CNLĐ trong Công ty như: chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cải thiện điều kiện làm việc, hướng dẫn, giúp đỡ người lao động ký hợp đồng lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với Ban Giám đốc theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng nội qui, qui chế, chế độ tiền lương tiền thưởng, thang bảng lương, định mức lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, ốm đau, thai sản cho CNLĐ.

Bá Trường.