Liên kết website

LĐLĐ huyện Thạch Thành tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở

      Nhằm nâng cao chất lương hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 08/8/2011, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 160 đ/c là uỷ viên BCH, uỷ viên UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.
      Tham dự tập huấn, các đ/c cán bộ CĐCS đã được tiếp thu nội dung của các chuyên đề, bao gồm: Công tác tuyên giáo, công tác tổ chức, công tác nữ công và công tác kiểm tra do các đồng chí giảng viên kiêm chức chủa LĐLĐ tỉnh trình bày. Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho các đ/c cán bộ CĐCS phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn.

      Trong điều kiện cán bộ CĐCS kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi do chính sách luân chuyển cán bộ; đặc biệt là sự thay đối lớn sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010 -2012 (có khoảng 50% cán bộ CĐCS được bầu mới); các CĐCS khối xã, thị trấn mới được thành lập cách đây vài năm, nghiệp vụ công tác công đoàn của cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế, chất lượng hoạt động của các CĐCS không cao. Do đó, việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu của cán bộ CĐCS, đồng thời cũng là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

 

LĐLĐ huyện Thạch Thành