Liên kết website

Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động

Ngày 03 tháng 06 năm 2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2011/TT-BNV quy định về thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức (gồm: Bảo quản vĩnh viễn và Bảo quản có thời hạn), cụ thể như sau:

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên và bị ốm đau do bệnh tật thông thường.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ cung cấp phương tiện cần thiết cho CĐCS hoạt động như: Nơi làm việc, phương tiện đi lại, văn phòng phẩm...phù hợp với điều kiện thực tế; trích nộp đầy đủ kinh phí cho công đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và hỗ trợ kinh phí (nếu có) cho hoạt động CĐCS.

Khám chữa bệnh tại cơ sở ytế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hoặc đi khám chữa bệnh nhưng không xuất trình đủ thủ tục khám chữa bệnh theo quy định của Luật BHYT thì người bệnh tự thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ sở y tế, sau đó mang chứng từ đến BHXH  để trực tiếp thanh toán. BHXH thanh toán cho người bệnh theo chi phí thực tế nhưng mức tối đa theo quy định tại Thông tư LT 09/2009/TTLT-BYT-BTC

NLĐ nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ 4 đến 6 tháng, tuỳ theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh, lao động nữ tàn tật. Nếu sinh đôi trở lên thì tính thì con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày

Đình công là quyền cơ bản của giai cấp công nhân và những người lao động, là phương tiện cuối cùng để họ có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường.