Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG SỨC, HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG THANH HÓA VĂN MINH, THỊNH VƯỢNG        
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 13

    Hôm nay: 345

    Đã truy cập: 1244377

Một số giải pháp tổ chức thành công Đại hội điểm công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đoàn viên, người lao động trong toàn huyện.

       Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-LĐLĐ ngày 05/4/2022 của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở; Công văn số 562-CV/HU, ngày 24/3/2022 của Huyện ủy Thọ Xuân về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 185/KH-LĐLĐ, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thọ Xuân về việc tổ chức Ðại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 -2028; Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Thọ Xuân đã chọn 03 đơn vị để tổ chức Đại hội điểm gồm: Công đoàn cơ sở trường tiểu học Xuân Lập, trường trung học cơ sở Lê Thánh Tông và Công đoàn cơ sở Thị trấn Lam Sơn.

Một số hình ảnh Đại hội điểm CĐCS trên địa bàn huyện

       Sau gần một tháng chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm ở 03 đơn vị; qua theo dõi chỉ đạo cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện; tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy  cùng cấp, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Nội dung báo cáo chính trị đã bám sát tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác nhân sự đã thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện Thọ Xuân, bảo đảm cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn; việc tổ chức tham gia dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành công đoàn cấp trên được Đại hội Công đoàn cơ sở quan tâm triển khai nghiêm túc, trang trí khánh tiết đúng qui định, nghi thức đại hội nghiêm trang; công tác điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử đã bám sát chương trình, quy chế Đại hội, đảm bảo thời gian chương trình. Kết quả Đại hội điểm của 03 đơn vị đã được Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy Thọ Xuân ghi nhận, đánh giá hoàn thành tốt, được các Công đoàn cơ sở trong cụm về dự đánh giá cao và tiếp thu kinh nghiệm để tổ chức Đại hội của đơn vị mình trong thời gian tới.

       Để đạt được kết quả nêu trên, trong quá trình chỉ đạo, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Thọ Xuân đã áp dụng đồng bộ các giải pháp; cụ thể:

       Một là: Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, viên chức, đoàn viên, người lao động thấy được ý nghĩa và tầm quan trong của Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028; từ đó tạo nên sự đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng hướng về Đại hội của tập thể cán bộ, viên chức, đoàn viên, người lao động.

       Hai là: Đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đại hội, tiến hành rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị, kịp thời định hướng, hướng dẫn giúp công tác chuẩn bị Đại hội của các Công đoàn cơ sở đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, đầy đủ các nội dung theo quy định.

       Ba là: Công tác chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chuẩn bị văn kiện đại hội, đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị mang tính tổng kết đánh giá khái quát cao; đánh giá chính xác những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt chỉ rõ là nguyên nhân chủ quan, khách quan của tồn tại, hạn chế, từ đó làm cơ sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

       Bốn là: Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới đảm bảo đúng quy trình, số dư theo quy định; công tác bầu cử tại Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành đúng trình tự, thủ tục về bầu cử theo quy định; thành viên ban kiểm phiếu phải chọn những đồng chí nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, thủ tục bầu cử để thực hiện nhanh chóng, chính xác việc bầu cử; ban kiểm phiếu phải hướng dẫn cụ thể việc bầu cử, khi điều hành việc bỏ phiếu phải quy định rõ thứ tự nhóm người bỏ phiếu trước, sau một cách cụ thể, nhằm tạo sự nghiêm túc, trang trọng và đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu.

       Trên cơ sở thành công của Đại hội điểm, trong quí I năm 2023; Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Thọ Xuân tếp tục chỉ đạo thành công Đại hội đại trà đối với những Công đoàn cơ sở còn lại với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”; tiến tới Đại hội X Công đoàn huyện Thọ Xuân, Đại hội XX Công đoàn Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

                                                                                       Doãn Giang

Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 01/9/2021

Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa