Liên kết website

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
thang cong nhan 2015
Xây dựng tổ chức công đoàn

Công đoàn Giáo dục Thiệu Hóa tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại trung tâm hội nghị huyện, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thiệu Hóa phối hợp với lãnh đạo phòng Giáo dục&Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015.

Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi công ty TNHH giầy HongFu Việt Nam

Công đoàn giáo dục thị xã Sầm Sơn: Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015

Pháp luật, chính sách KT-XH

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn công tác Bảo vệ Môi trường – An toàn vệ sinh lao động năm 2015

Lớp tập huấn đã được tổ chức thành công và thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp hoạt động về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Hội thảo “Cơ chế phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công không đúng quy định pháp luật”

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Thi đua - Khen thưởng

Công đoàn cơ sở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên với phong trào thi đua quản lý bảo vệ rừng và kinh nghiệm trong việc bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm

Trong thời gian tới BCH Công đoàn ban quản lý Khu BTTN Xuân Liên tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao hơn  hiệu quả của bảo tồn các loài động vật quý hiếm tại Khu BTTN Xuân Liên, góp phần phát triển bền vững vùng quy hoạch Khu bảo tồn và vùng hạ du của tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động công đoàn nhà trường ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Công đoàn Viên chức tỉnh: Sôi nổi các phong trào thi đua

Tuyên truyền giáo dục

Liên đoàn lao động tỉnh – Công an tỉnh Thanh Hóa: Sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ” (giai đoạn 2014 – 2018)

Ngày 25/8/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2014 - 2018”; Đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội ngh

Công đoàn công ty TNHH giầy Anora tổ chức chương trình giao lưu “Nối vòng tay lớn”

Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Công tác nữ công

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức HN sơ kết thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "GVN,ĐVN"trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015)

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã triển khai và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong các cấp công đoàn; Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, mở rộng về đối tượng; tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Nữ CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cán bộ công đoàn cơ sở: Tận tâm với hoạt động nữ công

Phổ biến pháp luật Thuế

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 404/TB-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế về Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.