Liên kết website

thang cong nhan 2016
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Xây dựng tổ chức công đoàn

LĐLĐ huyện Ngọc Lặc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa X)

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-LĐLĐ ngày 9/8/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 47-CV/BDVHU ngày 02/8/2016 của Ban Dân vận Huyện ủy Ngọc Lặc về sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng ( khóa X ).

Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tổ chức Thao giảng cho cán bộ công đoàn.

LĐLĐ huyện Nông Cống tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn

Pháp luật, chính sách KT-XH

Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công nhân lao động.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam, ngày 15/8/2016 Công đoàn Công ty khai mạc đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho CNVCLĐ

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ công ty TNHH S&H VINA

Hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn

Tuyên truyền giáo dục

Công đoàn Ngành Xây dựng tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2016

Ngày 23 tháng 8 năm 2016 tại Nhà thi đấu thể thao – Nhà Văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa. Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa tổ chức Hội  thao CNVCLĐ năm 2016.

LĐLĐ huyện Vĩnh Lộc tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Công đoàn xã Minh Sơn huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2016

Công tác nữ công

Những tố chất quan trọng để trở thành người Phụ nữ Việt Nam hiện đại

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, con người Việt Nam đã hình thành những phẩm chất tốt đẹp, đó là tinh thần anh dũng, kiên cường, tạo nên sức mạnh cộng đồng để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Trong tiến trình lịch sử đó, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị bản sắc của dân tộc ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp thầm lặng ấy đã dần kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới


Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam khai mạc giải kéo co Nam – Nữ năm 2016

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Nữ công 6 tháng cuối năm 2016 của LĐLĐ huyện Ngọc Lặc

Phổ biến pháp luật Thuế

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 404/TB-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế về Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.