Liên kết website

Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam ( nhiệm kỳ 2013-2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Xây dựng tổ chức công đoàn

LĐLĐ huyện Như Thanh: Tập huấn Thanh tra nhân dân cho cán bộ CĐCS trực thuộc.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy và BTV LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, ngày 28/10/2014, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Như Thanh phối hợp với Phòng Thanh tra huyện và

Công đoàn công ty TNHH Giầy SunJaDe Việt Nam: Tổ chức Hội thi “ Cán bộ Công đoàn giỏi ” năm 2014.

Đoàn công tác của Đảng đoàn LĐLĐ Thanh Hóa làm việc với Huyện ủy Thiệu Hóa

Pháp luật, chính sách KT-XH

Chậm nhất sau 6 tháng thành lập doanh nghiệp có công đoàn

Ngày 24/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó, Nghị định nêu rõ chậm nhất sau 6 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động,

BHXH Như Thanh tổ chức tư vấn, đối thoại với đoàn viên, hội viên và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT

Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước đảm việc nhà ” của LĐLĐ Vĩnh Lộc tổ chức tọa đàm kỷ niệm 84 năm ngày thành lập hộiLHPHVN 20/10/1930 – 20/10/2014

Thi đua - Khen thưởng

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với ban thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, ngày 26 tháng 9 năm 2014 Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Công đoàn Công ty TNHH giày Annora Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động sản xuất cho toàn thể CBCNLĐ trong công ty.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động ở thị xã Sầm Sơn

Tuyên truyền giáo dục

LĐLĐ Huyện Nga Sơn với công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục CNVCLĐ

Xác định được tầm quan trọng của công tác Tuyên truyền miệng trong hoạt động Công đoàn theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng

Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Huyện Nông Cống Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-an ninh cho đối tượng 3 năm 2014

Công tác nữ công