Liên kết website

Hoc tap va lam theo tu tuong, dao duc, phong cach Ho Chi Minh
Chao mung dai hoi cong doan cac cap, thang cong nhan 2017
Xây dựng tổ chức công đoàn

Cập nhật tiến độ tổ chức đại hội, hội nghị của các CĐCS đến ngày 28/4/2017

Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2016; Hướng dẫn số 22/HD-LĐLĐ ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội XIX công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Tiến độ Đại hội công đoàn cơ sở tính đến ngày 14/4/2017.

Đại hội điểm Công đoàn Công ty TNHH Rollsport Việt Nam

Pháp luật, chính sách KT-XH

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa với chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình vận động, đóng góp ủng hộ xây dựng Qũy “Mái ấm công đoàn” (2006 - 2017), phong trào đã đi sâu vào tiềm thức của các cấp công đoàn cũng như đoàn viên, CNVCLĐ trong hệ thống Công đoàn toàn tỉnh.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

Công ty Cổ phần Dạ Lan tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2017

Phổ biến pháp luật Thuế

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 404/TB-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế về Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.