Liên kết website

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
muwng xuan 2017
Xây dựng tổ chức công đoàn
Tuyên truyền giáo dục

Định hướng công tác Tuyên giáo năm 2017

Năm 2017, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; là năm tiến hành tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa; đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngành Y tế Thanh Hoá tổ chức Hội thao CBVCLĐ chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2017)

Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Đinh Dậu - 2017

Phổ biến pháp luật Thuế

Thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Thông báo số 404/TB-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế về Công khai thông tin văn bản trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.