Liên kết website

Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam ( nhiệm kỳ 2013-2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thi đua - Khen thưởng
Tuyên truyền giáo dục

Huyện uỷ Nông Cống tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết TW9 khóa 11 và Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy

Sáng 16/9/2014, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 9 khóa 11 và Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy tới cán bộ chủ chốt trên địa bàn

Ngành Giáo dục Thạch Thành: Sôi nổi các hoạt động đón chào năm học mới.

UBKT Liên đoàn lao động huyện Triệu Sơn tổ chức kiểm tra toàn diện CĐCS năm 2014

Công tác nữ công

Nâng cao chất lượng công tác nữ công.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nữ công trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tham gia các hoạt động xã hội của các cơ quan, đơn vị, Với phương châm hướng mạnh về cơ sở,

Lịch sử và ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công nhân “Khát” trường mần non cho con