Liên kết website

Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam ( nhiệm kỳ 2013-2018)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Xây dựng tổ chức công đoàn

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 4/2014

Thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, trong tháng 4/2014, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh đạt được những kết quả sau:

Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt công đoàn năm 2014

LĐLĐ Thành Phố Thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014

Pháp luật, chính sách KT-XH

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chọn chủ đề “Tăng cường quản lý khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh hiệu quả, bền vững”.

UBND huyện - LĐLĐ Thạch Thành sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện và LĐLĐ huyện

LĐLĐ huyện Thạch Thành sơ kết quý I/2014

Thi đua - Khen thưởng

Liên đoàn lao động huyện Như Xuân tham gia ký giao ước thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014

Kết quả khen thưởng năm 2013: Có 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 tập thể và 10 cá nhân được chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 15 tập thể đạt danh hiệu LĐ xuất sắc cấp tỉnh; 1 cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh; 132 cá nhân đạt CSTĐ cấp huyện; 32 tập thể và 352 cá nhân đạt LĐ tiên tiến cấp huyện; 256 tập thể và 750 cá nhân được chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

CĐCS trường Mầm non thị trấn Nga Sơn phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục và nhân đạo từ thiện.

Công đoàn Xí nghệp May Bỉm Sơn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Tuyên truyền giáo dục

Lễ ký kết hợp tác, kết nghĩa giữa huyện Cẩm Thủy và Thị xã Sầm Sơn giai đoạn 2014 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho các huyện miền núi và Quyết định số 1298-QĐ/TU về việc phân công các huyện, thị xã, thành phố miền xuôi kết nghĩa và hợp tác phát triển KT-XH với các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Lịch sử ngày Quốc tế lao động 1/5

Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và nội quy lao độngcho CNLĐ năm 2014

Công tác nữ công

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vấn đề cần được xã hội quan tâm hơn

Hưởng ứng tháng công nhân năm 2014, ngày 15/4/2014 LĐLĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (TTCSSKSS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức truyền thông, thăm khám sức khỏe cho 140 CNLĐ nữ tại công ty TNHH một thành viên Lam Sơn.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động Thanh Hóa

Công tác Dân số - KHHGĐ trong CNVCLĐ