Trang chủ   /   Thi đua - Khen thưởng   /   Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động huyện Thạch Thành
Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động huyện Thạch Thành
Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng các vùng lúa, vùng mía có năng suất, chất lượng; các mô hình trang trại phát triển kinh tế tổng hợp.

Trong những ngày này, các cấp công ðoàn huyện Thạch Thành ðang ðẩy mạnh các phong trào thi ðua yêu nýớc trong cán bộ, công nhân, viên chức lao ðộng (CNVCLÐ)  lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2017). Được biết, không chỉ riêng dịp này mà trong những năm qua, bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thành luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Với phương châm "Hướng về cơ sở, hướng về người lao động, vì người lao động", Liên đoàn Lao động  huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, chuyên môn, lựa chọn những nội dung thi đua phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, các cấp công đoàn trong huyện đã tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, đăng ký công trình, sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với năng  suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm, được các đơn vị gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn ở từng lĩnh vực, ngành nghề. Điển hình trong khối doanh nghiệp,  các công đoàn cơ sở đã phối hợp với các chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, bàn các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chú trọng cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực tham gia phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ; tham gia hiệu quả cải cách hành chính và cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn ngành  giáo dục chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận ðộng “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gýõng về ðạo ðức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”….Kết quả, trong 5 năm qua (2012-2017), đã có 1.531 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Hằng năm có 95% cán bộ, CNVCLĐ đạt  danh hiệu lao động tiên tiến, trên 200 cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng các vùng lúa, vùng mía có năng suất, chất lượng; các mô hình trang trại phát triển kinh tế tổng hợp. Thýờng xuyên phối hợp với các ban, ngành chức nãng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật ðến hộ nông dân, góp phần chuyển dịch cõ cấu cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích, vận ðộng ðoàn viên, CNVCLÐ trong các cõ quan, ðõn vị, doanh nghiệp phát huy tính chủ ðộng, sáng tạo, gýõng mẫu tham gia các hoạt ðộng xây dựng nông thôn mới. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới thời gian qua ðã tạo ðýợc chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân; cõ sở hạ tầng về ðýờng giao thông, thuỷ lợi, ðiện, nhà vãn hóa... của các xã ðýợc cải thiện ðáng kể. Đến nay, Thạch Thành là huyện dẫn đầu khu vực miền núi trong xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã.

Với việc triển khai sâu rộng, cụ thể, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ huyện Thạch Thành đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê


Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa