Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa
Trang chủ   /   Tuyên truyền giáo dục   /   Kết quả hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018 tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa
Kết quả hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2018 tại LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa
Năm 2018, Tổng LĐLĐVN tiếp tục xác định là năm Vì lợi ích đoàn viên CĐ. Đây là chương trình lớn của tổ chức CĐ nhằm thiết thực hướng về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, coi đây là cơ sở để tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Vì vậy, Tháng Công nhân 2018, Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp CĐ triển khai đến CĐCS thực hiện ít nhất một mô hình lợi ích đoàn viên. Mô hình này có thể triển khai với nhiều hình thức chăm lo lợi ích vật chất và chăm lo lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 28/KH -LĐLĐ ngày 15/3/2018 chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 theo chủ đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Việc tổ chức hoạt động “tháng công nhân” được gắn liền với các hoạt động trước thềm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động trong “tháng công nhân” năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế lao động 1/5, về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, về mục đích, ý nghĩa và các nội dung tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách mới có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 và 3 chương trình trọng tâm của Đại hội (đó là: Chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ; Chương trình chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, người lao động; Chương trình Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh), kết quả đến nay đã có 35/35 đơn vị xây dựng được kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, với chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” tổ chức được 122 lớp với 1.540 lượt người tham gia. Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khoá XII) và các Chỉ thị, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá... 

LĐLĐ tỉnh đã biên soạn và cấp phát 21.250 tờ gấp tuyên truyền phát triển đoàn viên, 10.000 tờ gấp tuyên truyền đời sống văn hóa cơ sở; 30.000 tờ gấp về chính sách lao động nữ;  phát 900 áp phích, 3.500 tờ rơi về An toàn vệ sinh lao động, về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông, 500 cuốn sổ tay hướng dẫn làm việc an toàn... Tổ chức 03 lớp tập huấn về đời sống văn hóa, 03 lớp tập huấn nữ công cho 600 lượt người tham gia, tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, tư vấn, thăm khám sức khỏe sinh sản cho 510 công nhân lao động nữ...

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 478 buổi về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với 48.986 CNVCLĐ tham gia; cấp phát 22.078 tờ rơi, tờ gấp; 10.649 tài liệu các loại; tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh 267 lần; tổ chức 11 buổi tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ với 748 người tham gia; có 332 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ với 19.933 người tham gia; có 393 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức được các hoạt động thể dục thể thao, với 26.121 người tham gia. Các hoạt động trên đã góp phần phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động, tạo động lực mới cho CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác.

Đ/c Nguyễn Văn Thành – UV.BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc Khu KTNS và các KCN.

Hoạt động tháng công nhân tập trung vào nội dung của chủ đề năm 2018 “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”; thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt là huy động quyên góp các nguồn lực xã hội, nhất là của doanh nghiệp để trao quà cho những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động nặng, tặng “Nhà mái ấm công đoàn” cho đoàn viên.

Cụ thể trong “Tháng Công nhân” năm 2018 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ cho 31 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng trị giá 1.285.000đ; hỗ trợ 250 xuất quà mỗi xuất 1.000.000đ cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ 100.000.000đ cho 12 Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức lễ hưởng ứng “tháng công nhân”  năm 2018.

Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở đã cùng với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động đã trao 1.171 xuất quà cho CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 705.800.000đ, trao 29 xuất quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động với tổng số tiền 53.400.000đ; trao 112 xuất quà cho các cháu là con CNLĐ nghèo với tổng số tiền 57.500.000đ

Thông qua hoạt động “tháng công nhân”, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật, triển khai phúc lợi chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho CNVCLĐ... Ban nữ công LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với trung tâm chăn sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho 1100 cán bộ nữ; truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản và khám chuyên khoa cho CNLĐ tại Công đoàn Khu KTNS và các Khu CN, LĐLĐ Thành Phố Thanh Hóa, LĐLĐ huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Nga Sơn.

 Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động, 01 lớp tập huấn về nâng cao chất lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, với gần 300 cán bộ CĐCS khối doanh nghiệp tham gia.

Nhân dịp này các CĐCS đấu mối, phối hợp với các nhà tài trợ như: I Care (Mobivi), FPT, VNPT Thanh Hóa, Mobi Phone Thanh Hóa, Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà ... đã trao 230 suất quà với tổng trị giá 120.000.000đ.

Trong dịp tổ chức Tháng Công nhân và kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, tại hội nghị biểu dương đã có 13 đồng chí được tặng bằng lao động sáng tạo, 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp Tổng liên đoàn, 1 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua “ 01 cơ thi đua suất xắc năm 2017” cho Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, có 10 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen,  có 30 tập thể và 36 cá nhân được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2018 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp của UBND tỉnh, các ngành chức năng, của cấp ủy, chính quyền các địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp, phong trào có sức lan tỏa cao, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia. Việc tổ chức tốt “tháng công nhân” đã góp phần nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ, trong việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản suất cùng doanh nghiệp phát triển. Cán bộ công đoàn cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn năng nổ, nhiệt tình, thực hiện tốt công tác chỉ đạo cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Vũ Hải An – Tuyên Giáo

Các tin liên quan

  • Trang thông tin điện tử Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa
  • Giấy phép số 14/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 17/01/2011
  • Địa chỉ: Số 37 - Đại lộ Lê Lợi - Tp. Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.852.369 ; Fax: 02373.852.369; Email: congdoanthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa